Banki będą nadal podwyższać oprocentowanie lokat, choć ze względu na nadpłynność w sektorze bankowym oprocentowanie lokat rośnie wolniej niż kredytów, poinformowała prezes Banku Handlowego Elżbieta Czetwertyńska.

"Jest bardzo wysoka płynność na rynku i to powoduje, że proporcjonalnie stopa procentowa na aktywa i pasywa nie idzie proporcjonalnie do góry. Natomiast oferta stopy procentowej na depozyty się zwiększyła - mamy obecnie jedną z najlepszych na rynku, ok. 3,5% i cały czas ją rewidujemy, aby się dostosować do rynku oraz do dynamicznej sytuacji podwyżek. Oczekuję, że banki będą płaciły więcej, bo chyba wszyscy są tym zainteresowani, natomiast jeśli chodzi o jakieś ustawy w tym zakresie, to na ten moment nie mamy takich informacji" - powiedziała Czetwertyńska podczas wideokonferencji prasowej.

Poinformowała, że Bank Handlowy odnotował w I kw. br. wzrost wolumenów depozytowych o 3% kw/kw zarówno w bankowości instytucjonalnej, jak i detalicznej.

"I zakładamy, że ten trend będzie kontynuowany. Pytanie, jak będą klienci patrzeć na inwestycje inne niż lokaty, co w świetle tak wysokiej inflacji, ale jednocześnie zmienności na rynkach giełdowych jest znakiem zapytania" - wskazała prezes.

Bank dostrzega przedpłacanie kredytów i spodziewa się kontynuacji tego zjawiska.

"Jeżeli chodzi o spadek depozytów - niespecjalnie to widzę, bo nie ma gdzie tych pieniędzy ulokować" - podsumowała Czetwertyńska.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r. Aktywa razem banku wyniosły 61,85 mld zł na koniec 2021 r.

(ISBnews)