Napisano, że stanowisko jest reakcją Urzędu na coraz częstsze wykorzystywanie mediów społecznościowych w działalności prowadzonej przez podmioty nadzorowane. Dotyczy to w szczególności udostępniania informacji o ich usługach i produktach oferowanych przez instytucje finansowe.

Wyjaśniono, że Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) odnosi się do najważniejszych zagadnień związanych z wykorzystywaniem mediów społecznościowych na potrzeby docierania do społeczeństwa z przekazem o działalności nadzorowanej. Dokument obejmuje najbardziej charakterystyczne, w opinii Urzędu, zagadnienia związane z wykorzystywaniem social mediów, w tym posługiwanie się wyspecjalizowanymi agencjami oraz tzw. influencerami. Stanowisko - jak wskazano - odnosi się również do takich zagadnień jak m.in. archiwizacja aktywności w tych mediach, cyberbezpieczeństwo czy rola compliance.

"Celem publikacji jest przedstawienie jednolitych zasad wykorzystywania mediów społecznościowych przez instytucje finansowe. Poza wyjaśnieniami w zakresie sposobu rozumienia adekwatnych regulacji prawnych, Stanowisko zawiera również praktyczne przykłady odnoszące się do typowych sytuacji wykorzystywania mediów społecznościowych" - czytamy.

Reklama

Zauważono, że wykorzystywanie mediów społecznościowych w prowadzeniu działalności nadzorowanej, oprócz niewątpliwych korzyści polegających na docieraniu z przekazem informacyjno-marketingowym do szerszego grona odbiorców przy stosunkowo niewielkich nakładach, jest działalnością kreującą również ryzyka prawne i reputacyjne. Dodano, że prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych skutków zwiększa się w szczególności w sytuacji dużej aktywności w mediach społecznościowych osób zatrudnionych w podmiocie nadzorowanym.

W przekonaniu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, stanowisko przyczyni się do zapewnienia czytelności reguł postępowania oraz spójnego i jednolitego podejścia rynkowego do posługiwania się mediami społecznościowymi, w tym pozwoli ograniczyć materializację ryzyka prawnego lub ryzyka reputacyjnego.

Napisano, że projekt Stanowiska zostanie poddany publicznym konsultacjom rynkowym, a zebrane uwagi zostaną omówione w trakcie specjalnych spotkań, aby umożliwić wprowadzenie ich do treści Stanowiska.

Stanowisko jest kolejnym działaniem realizowanym w ramach ogłoszonej w grudniu 2019 r. Cyfrowej Agendy Nadzoru (#CAN).