Od początku roku do sądu polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego wpłynęło 105 wniosków o mediację w sprawach związanych z kredytami hipotecznymi we frankach szwajcarskich. – W 73 sprawach podpisano umowę o mediację. Dotychczas zawarto 12 ugód. Większość spraw jest w toku albo na etapie podpisywania ugody – precyzuje Jacek Barszczewski, rzecznik nadzoru.
Te dane potwierdzają, że do masowego rozwiązania problemu hipotek walutowych jest daleko. PKO BP, największy krajowy bank i z największym portfelem kredytów we frankach, jeszcze niedawno zapowiadał, że z propozycjami porozumień z klientami wyjdzie na przełomie półrocza. Do niedawna PKO sprawiał wrażenie najbardziej zaawansowanego w przygotowaniach: walne zgromadzenie zgodziło się na program ugód, zarezerwowało na nie kilka miliardów złotych kapitału.