Rzecznik Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Małgorzata Cieloch podkreśla, że przybywa skarga na skomplikowane produkty finansowe, które łączą funkcję inwestycji i ubezpieczenia. W ostatnich miesiącach UOKiK na jeden z podmiotów oferujących takie produkty otrzymał ponad 200 skarg. Klienci często nie są informowani o ryzyku inwestycyjnym czy o opłatach za rezygnację z produktu.

Urząd przygotowuje raport na temat skomplikowanych polis inwestycyjnych. Rozmówczyni IAR dodaje, że sprzedawcy oferują je czasem osobom, które nie powinny z nich korzystać. Większość skomplikowanych produktów finansowych działa przez 10 czy 15 lat. Nie zawsze osoby powyżej 70. roku życia są w stanie skorzystać z odłożonych pieniędzy.

Szczegółowy raport na temat długoterminowych inwestycji finansowym będzie gotowy pod koniec tego roku. Już teraz specjalną kampanię informacyjną "Sprawdź, komu powierzasz" prowadzi Komisja Nadzoru Finansowego wspólnie z Polskim Radiem.