Każdy, kto zdecyduje się zainwestować część posiadanych środków, musi liczyć się z ryzykiem – naturalną konsekwencją inwestycji. Jak oswoić ryzyko i wykorzystać je w celu osiągnięcia zysku?

- Ryzyko to nic innego jak miara lub ocena zagrożenia wynikającego z prawdopodobnych zdarzeń od nas niezależnych, bądź z możliwych konsekwencji podjęcia decyzji. Realnym zagrożeniem są straty z zaangażowanego kapitału po nietrafionej decyzji inwestycyjnej. Niestety towarzyszy ono każdej inwestycji – nawet obligacjom skarbowym czy lokatom bankowym powszechnie uważanym za bezpieczne - podkreśla Adam Anioł z Biura Maklerskiego Banku BGŻ. - Niestety zazwyczaj nie jesteśmy w stanie w prosty sposób obliczyć wielkości ryzyka – możemy jednak je oszacować, co często pomaga w podejmowaniu decyzji inwestycyjnej. Przykładowo potrafimy obliczyć zmienność wahań cen akcji, co daje nam podstawy do wyciągnięcia pewnych wniosków. Walory o większej zmienności są zdecydowanie bardziej ryzykowne. Obligacje przedsiębiorstw są często uważane za bardziej bezpieczne od akcji, gdyż ich wartość podlega mniejszym wahaniom, jednak i one są obciążone ryzykiem. Gdy firma staje się niewypłacalna, ich wartość może spaść nawet do zera – dodaje ekspert Banku BGŻ.

Aktualne porównanie i ranking lokat bankowych. Sprawdź

Jak zatem radzić sobie z ryzykiem związanym z inwestowaniem? Najpopularniejszą, a zarazem najskuteczniejszą metodą ograniczania ryzyka jest dywersyfikacja, czyli dobór różnych instrumentów finansowych do portfela inwestycyjnego. Istnieje również wiele bardzo złożonych i zaawansowanych narzędzi do zarządzania ryzykiem, ale początkujący inwestorzy zazwyczaj z nich nie korzystają. Skupmy się na tym co zrobić, aby chociaż częściowo ustrzec się błędów inwestycyjnych, które mogą jeszcze bardziej zwiększyć podejmowane ryzyko.

Wiedza i doświadczenie chronią przed stratą

Zdecydowanie najskuteczniejszym sposobem na zminimalizowanie ryzyka dla początkującego inwestora jest zdobycie wiedzy oraz doświadczenia. Odpowiednie przygotowanie teoretyczne, poparte wcześniejszymi transakcjami, powinny obniżać ryzyko a podejmowane decyzje powinny być dzięki temu trafniejsze i bardziej dochodowe. W dobie internetu oraz wszelkiego rodzaju szkoleń stacjonarnych i internetowych poszerzanie wiedzy nie wydaje się być czymś trudnym. Natomiast jeśli chodzi o doświadczenie, to, jak w każdej innej dziedzinie, przychodzi z czasem – w naszym przypadku poświęconym na realne inwestycje. Początki mogą nie być łatwe, dlatego należy uzbroić się w cierpliwość, która pomoże także w utrzymaniu dyscypliny.

- Aby nabrać doświadczenia przy ograniczonym ryzyku, na początkowym etapie przygody z inwestowaniem, korzystnym rozwiązaniem jest zaangażowanie małej części dostępnego kapitału. Wartość ta powinna być tak dobrana, żeby ewentualna strata przy pierwszych transakcjach nie umniejszyła znacznie naszego portfela, a z drugiej strony była na tyle wysoka, aby jej wahania wzbudzały w nas emocje, co urealni nasze reakcje oraz podejmowane decyzje – doradza Adam Anioł z Banku BGŻ. Od dawna wiadomo, że człowiek uczy się najlepiej na własnych błędach, jednak w przypadku operowania aktywami, błędy mogą być bardzo bolesne, choćby dla domowych finansów.

Na tym etapie, z pewnością po wskazówki można udać się do certyfikowanego doradcy inwestycyjnego, który pomoże określić panującą w danym momencie sytuację rynkową a także ewentualnie dopasuje instrumenty do naszych oczekiwań finansowych oraz podejścia do ryzyka. Bezcenną pomocą mogą być również rady doświadczonych inwestorów, którzy są na rynku dostatecznie długo. Często ich sugestie mogą być o wiele bardziej wartościowe niż niejedna przeczytana książka.

Porównanie kont oszczędnościowe - znajdź najbardziej korzystne

Podsumowując, aby poradzić sobie z ryzykiem inwestycyjnym, a w szczególności ryzykiem popełniania błędów musimy oprzeć się na dwóch niezawodnych fundamentach - wiedzy i doświadczeniu. Co ważne, aby inwestycja przyniosła nam oczekiwany zysk, wiedza i doświadczenie muszą iść ze sobą w parze. Wiedza zapewni inwestorowi przygotowanie teoretyczne, a doświadczenie pozwoli wykorzystać je w praktyce. Aby jednak zdobyć doświadczenie trzeba zaryzykować – i zainwestować.