Getin Bank jako pierwszy w Polsce umożliwi studentom wykorzystanie legitymacji jako karty debetowej. Rozwiązanie pozwoli na jednoczesne korzystanie ze standardowych możliwości legitymacji w połączeniu z funkcją płatniczą oraz dostępem do konta w Getin Banku. Pierwszą uczelnią, która podpisała umowę z Getin Bankiem jest Politechnika Poznańska.

Legitymacja studencka pełniąca jednocześnie funkcję karty debetowej, którą wprowadza na rynek Getin Bank, to pierwszy tego typu produkt w Polsce. Wykorzystanie nowoczesnych technologii pozwala na całkowite odseparowanie funkcji płatniczej od innych funkcji legitymacji, w tym np. karty dostępowej czy też karty miejskiej. Studenci rozpoczynający naukę na wyższej uczelni, która zdecyduje się na wdrożenie takiego rozwiązania, otrzymają legitymację z zakodowaną, ale nieaktywną funkcją płatniczą, uruchamianą wyłącznie po podpisaniu umowy i założeniu konta. Do tego czasu karta będzie funkcjonować jak zwykła legitymacja.

Połączenie legitymacji studenckiej z kartą płatniczą to kolejny po karcie MasterCard Display czy samoobsługowych oddziałach Getin Point, innowacyjny projekt Getin Banku. Wprowadzając nową ofertę dla studentów chcemy znów zaskoczyć rynek niestandardowym podejściem do produktów finansowych – mówi Maciej Szczechura, Członek Zarządu Getin Noble Bank. – Studenci to grupa, której poświęcamy wiele uwagi.

Studenci, którzy zdecydują się na uruchomienie konta w Getin Banku oraz aktywowanie funkcji płatniczej na swojej legitymacji uzyskają dostęp do bezpłatnej bankowości internetowej, przelewów przez Facebook, e-mail oraz SMS.

Oprac. T.J.