Jeśli planujesz ulokować w banku oszczędności na co najmniej kilkanaście miesięcy, rozważ założenie depozytu ze zmiennym oprocentowaniem. Prawdopodobnie zarobisz więcej.

Według deklaracji Rady Polityki Pieniężnej stopy procentowe pozostaną na niezmienionym poziomie przez co najmniej pół roku. Rynek oczekuje natomiast podwyżek dopiero w przyszłym roku. Niezależnie kto ma rację, po czasie i tak może okazać się, że zakładanie długoterminowych lokat ze stałym oprocentowaniem było rozwiązaniem nieopłacalnym. Oprocentowanie już zawartych umów pozostanie bowiem na niezmienionym poziomie, nawet jeśli RPP podniesie stopy. Inaczej mówiąc, na rynku będą już lepsze oferty, a z powodu nieopłacalności zakończenia lokaty przed czasem (utrata większości naliczonych odsetek), nasze środki będą pracować mniej efektywnie. Aby uniknąć tego rodzaju zagrożenia warto więc wybierać krótko- i średnioterminowe oferty (maksymalnie do roku) lub rozważyć założenie depozytu ze zmienną stawką.

Długoterminowe lokaty z oprocentowaniem uzależnionym od warunków rynkowych / Media

Na początek jedna ważna uwaga. Wiele banków oferuje lokaty ze zmiennym oprocentowaniem, zwykle jednak sposób jego ustalania nie jest jasno określony. W pierwszej kolejności warto więc zwrócić uwagę na te oferty, w przypadku których precyzyjnie zdefiniowano sposób obliczania stopy procentowej. Zwykle składa się ona ze stawki WIBOR (lub stopy referencyjnej NBP) powiększonej o marżę. Zyskujemy wówczas pewność, że w razie podwyżki stóp lub przynajmniej silnego przekonania o nadchodzącej podwyżce (ta ewentualność dotyczy tylko stawki WIBOR), oprocentowanie naszej lokaty proporcjonalnie wzrośnie. Słowem, efektywność bankowego depozytu uzależniona będzie od sytuacji rynkowej.

Liczba banków oferujących długoterminowe lokaty z odsetkami zależnymi od sytuacji rynkowej wciąż jest niewielka. Depozyty z oprocentowaniem opartym o stopę WIBOR oferują FM Bank, Meritum Bank oraz Bank Pekao. Natomiast Getin Bank oferuje, bezpośrednio oraz przez swój internetowy oddział getinonline.pl, lokaty z oprocentowaniem opartym o stopę referencyjną NBP.

W przypadku depozytów FM Banku marża ponad stopę WIBOR 6M wynosi (w zależności od okresu) od 0,8 do 1 pkt proc. Meritum Bank do dwuletnich lokat dorzuca 1 pkt proc. marży, zaś dla trzyletnich jest marża wynosi 1,1 pkt proc. Warto zauważyć, że choć w FM Banku i Meritum Banku oprocentowanie oparte jest o półroczną stopę WIBOR, to zmienia się ono co kwartał. W przypadku Banku Pekao odsetki z dwuletniej lokaty uzależnione są z kolei od stawki WIBOR 1M powiększonej o 0,4 pkt proc., a oprocentowanie zmienia się każdego dnia.

W odróżnieniu od ofert bazujących na stopie WIBOR, oprocentowanie lokat oferowanych przez Getin Bank zmieni się dopiero, gdy RPP podniesie (lub obniży) stopę referencyjną. W przypadku depozytów oferowanych przez internet marża dla dwu- i trzyletnich wynosi odpowiednio 0,6 i 0,85 pkt proc. W przypadku zakładania lokaty w placówce lub przez bankowość telefoniczną bank proponuje jednak o 0,1 pkt proc. mniej. W obu przypadkach aktywni posiadacze rachunku osobistego (wykonywanie transakcji kartą debetową) mogą liczyć na wyższe odsetki. Warto jednocześnie podkreślić, że to samo oprocentowanie co Getin oferuje dla aktywnych użytkowników konta można otrzymać bez dodatkowych warunków w jego internetowym oddziale getinonline.pl.

Lokaty z oprocentowaniem uzależnionym od stawek rynku międzybankowego oferują także Plus Bank oraz Santander Consumer Bank. Ich atrakcyjność jest jednak zauważalnie niższa. Oprocentowanie opiera się bowiem nie o WIBOR, a o niższą stawkę WIBID. Ponadto do obliczenia stopy procentowej, zamiast marży, stosowany jest mnożnik. W obu bankach jest on jednak niższy od 1, co sprawia, że oprocentowanie lokaty jest poniżej stopy bazowej (2,41-2,59 proc. w zależności od terminu). Bardziej opłaci się więc zakup trzyletnich obligacji skarbowych z oprocentowaniem równym stopie WIBOR 6M.

Michal Sadrak