– System miałby działać na zasadach wzajemności, a więc korzystać z niego będą mogły tylko te instytucje, które same zechcą udostępnić dane innym – mówi Paweł Widawski z ZBP. Dodaje, że dzięki nowemu rozwiązaniu banki będą mogły ściągać informacje o rachunkach swoich klientów w innych instytucjach bez konieczności ujawniania przez nich loginów i haseł do systemów transakcyjnych.
Dziś, by przenieść rachunek, klient może skorzystać z dwóch sposobów: zrobić to samodzielnie lub skorzystać z prowadzonego przez Krajową Izbę Rozliczeniową systemu Ognivo. To drugie nie cieszy się jednak dużą popularnością. Powody: długi czas od zlecenia do jego realizacji oraz brak możliwości przeniesienia rachunku z zadłużeniem.
Dlatego banki szukają nowych rozwiązań. Kilka dni temu Idea Bank zapowiedział, że umożliwi przeniesienie historii oraz zleceń stałych z innej instytucji w ciągu kilku minut. W tym celu klient będzie musiał jednak udostępnić login i hasło do systemu transakcyjnego w dotychczasowym banku, a system informatyczny Idei pobierze wszystkie potrzebne dane. Na podobnej zasadzie Idea, a także Alior i mBank pobierają historię rachunku potrzebną do analizy zdolności kredytowej dla nowych klientów.
Na takie podejście do tematu niechętnie patrzy jednak nadzór, a i specjaliści mają wątpliwości co do bezpieczeństwa tej koncepcji. – Dla klienta być może to kuszące, ale poza bezdyskusyjnym brakiem bezpieczeństwa, jakim jest przekazywanie komukolwiek loginów i haseł, stanowi dodatkowe naruszenie regulaminu rachunku, co może skutkować pozbawieniem klienta prawa do pozytywnego rozpatrzenia reklamacji – mówi Janusz Nawrat, szef biura bezpieczeństwa w Raiffeisen Polbanku.

18,1 tys. tyle osób przeniosło rachunek w 2013 r. za pomocą systemu Ognivo

21,5 mln tyle rachunków internetowych prowadzą banki w Polsce