W 2013 r. najwięcej umów przez telefon i Internet dotyczyło ubezpieczeń aut: OC posiadaczy pojazdów mechanicznych stanowiło 55,9 proc. składki, a autocasco – 20,5 proc. Mimo tego widoczny jest wzrost udziału w rynku innego rodzaju ubezpieczeń.

-Rok 2013 to w pewien sposób ugruntowanie poziomu sprzedaży, chociaż w produktach niekomunikacyjnych widzimy dalszy wzrost składek. Przykładowo składka z ubezpieczeń assistance wzrosła o 9 proc. r./r., a ubezpieczeń pozostałych szkód rzeczowych o niemal 6 proc. – mówi Paweł Zylm, przewodniczący Zespołu ds. Ubezpieczeń Direct PIU. Ubezpieczenia sprzedawane przez telefon są dostępne w Polsce od 2003 r. Z roku na rok widoczny był istotny rozwój tego kanału. Przełomowe okazały się lata 2006-2007, kiedy liczba zakładów, mających
w swojej ofercie polisy sprzedawane w systemie direct znacząco wzrosła. W 2012 r. liczba sprzedanych przez Internet i telefon polis po raz pierwszy przekroczyła 5 mln. -Wraz z rozwojem smartfonów, rosło będzie zainteresowanie klientów kupnem polis za pomocą najprostszych dostępnych narzędzi, które zawsze są pod ręką – mówi Paweł Zylm.