W III kw. wartość pożyczek udzielonych przez kasy wzrosła o 200 mln zł.
W III kw. spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym przybyło 7 tys. członków – wynika z danych opublikowanych przez Kasę Krajową SKOK. W końcu września SKOK-i obsługiwały 2655 tys. członków.
W pierwszych dziesięciu miesiącach 2013 r. liczba klientów spółdzielczych kas zwiększyła się o 64 tys. W poprzednich 12 latach ani razu nie zdarzyło się, by przyrost klientów był mniejszy niż 100 tys., a w 2012 r. sięgnął nawet 276 tys. osób.