Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przygotowuje nową rekomendację dla banków, która zakłada rozdzielenie działalności inwestycyjnej od działalności komercyjnej ze względu na poziom ryzyka. Efekty tych prac Komisja przedstawi pod koniec tego roku, poinformował przewodniczący KNF Andrzej Jakubiak.

"Pracujemy nad propozycjami rozdzielenia w bankach działalności inwestycyjnej od bieżącej działalności komercyjnej. Myślę, że pod koniec tego roku zostaną przedstawione efekty tych prac" – powiedział Jakubiak podczas konferencji "Rynek finansowy w Polsce - kapitał dla gospodarki".

Dodał, że Komisja obecnie zbiera dokumenty i informacje z banków, analizuje także doświadczenia europejskie, aby znaleźć najlepszy model.

"Zdajemy też sobie sprawę, że skala tego problemu jest zupełnie inna na bardziej rozwiniętych rynkach niż polski. Jeżeli pojawiłyby się takie sytuacje i banki dochodziłyby do takiego poziomu, w którym należałoby raczej wydzielić działalność firmy inwestycyjnej, to żeby wiedziały, jakie są oczekiwania, w jakiej formie ma to się odbyć. Pracujemy nad tym, aby te kryteria były jasne, definiowalne, a reguły takie same dla wszystkich" - powiedział Jakubiak dziennikarzom.

Przewodniczący poinformował, że KNF będzie oceniać skalę działalności [procentowo] części inwestycyjnej i jej ryzyko w stosunku do wysokości sumy bilansowej każdego z banków. Dotyczyć to będzie także działalności inwestycyjnej "na własną książkę".

"Zrobimy to w formie rekomendacji, bo z naszych doświadczeń wynika, że ta forma jest najskuteczniejsza" - zaznaczył Jakubiak.

Od wprowadzenia rekomendacji banki będą miały prawdopodobnie ok. rok, aby ewentualnie ją wdrożyć.

Jakubiak powiedział, że KNF na razie nie wie, ile banków będzie wymagało rozdzielenia działalności inwestycyjnej od komercyjnej. "Najpierw musimy określić miary i zobaczymy, ile będzie banków, które będą musiały to zrobić"- zaznaczył.