Ochrona osób kupujących mieszkanie na kredyt to jeden z problemów, którymi zajmie się Parlament Europejski w drugim dniu sesji plenarnej. Inne kwestie to: prawo do adwokata oskarżonych za granicą w sprawach karnych oraz zasady podziału majątku par pozostających w związku partnerskim. Zainaugurowana zostanie także kampania poprzedzająca przyszłoroczne europejskie wybory.

Z myślą o konsumentach, Parlament zamierza ograniczyć ryzyko osób, które wzięły kredyt hipoteczny na zakup mieszkania lub innej nieruchomości. Wprowadzony będzie obowiązek dokładnego informowania kupujących o faktycznych kosztach transakcji i wszelkich zagrożeniach spłaty pożyczki. Służyć temu ma jednolity „europejski formularz”, obowiązujący we wszystkich bankach w Unii.

Ochroną zostaną objęte też osoby zatrzymane za granicami kraju i oskarżone o przestępstwo kryminalne. Nowe zasady zapewnić mają podejrzanemu lub oskarżonemu bezzwłoczny dostęp do adwokata i tłumacza, jeszcze przed rozpoczęciem przesłuchania. Gwarantują także prawo do powiadomienia o aresztowaniu osób najbliższych lub konsulatu.