Tradycyjnie już najczęściej zadłużają się mężczyźni w wieku 30-39 lat mieszkający na Śląsku i na Mazowszu - tam średnie zaległe zadłużenie wynosi 17 tysięcy 344 złotych. 

Z raportu wynika poza tym, że kłopoty z terminowym spłacaniem swoich zobowiązań ma prawie 2 miliony 300 tysięcy Polaków. Warto jednak zaznaczyć, że większość tego typu płatności dotyczy kwot poniżej 5 tysięcy złotych. 

Jednak zobowiązania 10 najbardziej zadłużonych osób w Polsce są zdecydowanie wyższe - największe ma mieszkaniec Mazowsza - 106 milionów 945 tysięcy 401 złotych, na drugim miejscu jest mieszkaniec Śląska, którego zobowiązania zbliżają się do 50 milionów złotych, a na trzecim Lubelszczyzny z podobną kwotą.