Jakie konto osobiste jest najlepsze? Takie, za które nie trzeba płacić, a jeżeli opłaty już są, powinny być jak najniższe. Analitycy porównywarki TotalMoney.pl porównali konta osobiste oferowane przez 28 banków i wybrali spośród nich najlepsze. Jeżeli zastanawiacie się nad zmianą konta, koniecznie powinniście zapoznać się z tym rankingiem.

Poprzedni ranking kont internetowych (innymi słowy, kont osobistych z dostępem przez Internet) opublikowaliśmy ponad pół roku temu – w listopadzie 2012 r. Od tego czasu na rynku zaszło sporo zmian. Nie wszystkie z nich były zmianami pozytywnymi. O czym mowa? Choćby o ograniczeniach, bądź nawet – w niektórych przypadkach – likwidacji ofert moneyback.

Z drugiej strony, niejako dla równowagi, na rynku pojawiło się kilka kont osobistych bezpłatnych „bezwarunkowo” takich jak: Konto Godne Polecenia Banku Zachodniego WBK, Proste Konto Osobiste Meritum Banku czy Nordea Ulubione Nordea Banku Polska. Nie można też zapomnieć o nowości wprowadzonej w marcu przez PKO Bank Polski – o IKO czyli nowym na naszym rynku modelu bankowości mobilnej. Tak w skrócie przedstawia się to, co przez ostatnie miesiące działo się na rynku kont osobistych.

Porównaj najlepsze konta osobiste

Założenia przyjęte w rankingu kont internetowych

Podobnie jak w poprzednich edycjach rankingu, tak i teraz szukaliśmy najlepszego konta osobistego dla osoby aktywnie z niego korzystającej, tj. dokonującej co najmniej 5 transakcji bezgotówkowych kartą debetową (na łączną kwotę minimum 400 zł), wykonującej, za pośrednictwem bankowości elektronicznej, 5 przelewów zewnętrznych i 2 przelewy błyskawiczne w miesiącu, dwukrotnie wypłacającej gotówkę z „obcego” bankomatu. Na konto naszego „modelowego” klienta co miesiąc wpływa - z tytułu wynagrodzenia – 2 700 zł, a rachunek z którego korzysta jest jego podstawowym kontem bankowym.

Ocenie podlegały konta internetowe oraz konta „tradycyjne”, których posiadacze mają dostęp do bankowości elektronicznej. W rankingu kont z dostępem przez Internet, nie porównujemy kont osobistych oferowanych przez Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe i banki spółdzielcze. W zestawieniu nie zostały też uwzględnione rachunki osobiste adresowane do określonych grup klientów: dzieci, młodzieży, osób starszych czy klientów zamożnych, korzystających z bankowości prywatnej i osobistej.

Co i jak ocenialiśmy?

Podobnie jak w poprzednich edycjach rankingu, zasady przyznawania punktów były proste i przejrzyste. W porównaniu do rankingu z listopada 2012 r. zdecydowaliśmy się na wprowadzenie pewnych zmian w punktacji. Dwa punkty przyznawaliśmy za brak opłat za prowadzenie konta. Opłata za prowadzenie rachunku jest przecież podstawowym kosztem związanym z korzystaniem z konta. Dodatkowe dwa punkty przyznawaliśmy jeżeli konto i wydana do niego karta debetowa są darmowe bez potrzeby spełnienia dodatkowych warunków. Kolejną nowością, jaką ocenialiśmy w rankingu, była możliwość dokonania przelewu błyskawicznego i brak opłat za jego wykonanie. Za każdy z tych czynników przyznawaliśmy po pół punktu. Także po pół punktu można było otrzymać za możliwość skorzystania z bankowości mobilnej oraz za możliwość otwarcia konta w 100% online (potwierdzenie umowy przelewem), czyli bez potrzeby wizyty w banku czy umawiania się z kurierem. Możliwość punktowania otwarcia konta online zapowiadaliśmy w poprzedniej edycji rankingu.
Jednym punktem premiowaliśmy brak opłat za użytkowanie karty debetowej, darmowe wypłaty z „obcego” bankomatu, konto oszczędnościowe, którego oprocentowanie wynosi co najmniej 3,5% w skali roku oraz za dodatki/bonusy do konta przynoszące zysk jego posiadaczowi (programy moneyback czy programy systematycznego oszczędzania). Pół punktu można było otrzymać za: darmowy zewnętrzny przelew internetowy, oprocentowanie konta osobistego wynoszące co najmniej 2% oraz za pozostałe dodatki/bonusy do konta (programy premiowe, menedżer finansów, darmowe assistance).

Ranking kont osobistych z dostępem przez Internet - wiosna 2013
Lp. Bank/ Nazwa konta Opłaty1) Przelew błyskawiczny/ Darmowy przelew błyskawiczny Dostęp mobilny Oproc. konta osob. >2%/ Oproc. konta oszcz. ≥ 3,5% (dla 2 tys. zł) Dodatki / bonusy do konta Możliwość otwarcia konta 100% on-line (potwierdz.) umowy przelewem) Darmowa karta debetowa bez dodatkowych warunków/ Darmowe konto bez dodatkowych warunków Suma pkt.
1 Alior Sync Konto osobiste 0 zł(2 pkt) 0 zł(0,5 pkt) 0 zł(1 pkt) 0 zł(1 pkt) TAK(0,5 pkt) TAK (pierwsze 10 przelewów w m-cu)(0,5 pkt) TAK(0,5 pkt) NIE(0 pkt) NIE (2,55%)(0 pkt) 1. Cashback 5% za zakupy w internecie, (1 pkt) 2. Asystent płatności, manager finansów(1 pkt) TAK(0,5 pkt) TAK(1 pkt) TAK(1 pkt) 10,5
2 ING Bank Śląski Konto z Lwem Direct 0 zł(2 pkt) 0 zł(0,5 pkt) 0 zł(1 pkt) 0 zł(1 pkt) TAK(0,5 pkt) NIE (5 zł)(0 pkt) TAK(0,5 pkt) NIE(0 pkt) TAK (3,5%)(1 pkt) 1. Program systematycznego oszczędzania Smart Saver(1 pkt) 2. Oferta bankujesz-kupujesz, Finansometr(1 pkt) TAK(0,5 pkt) NIE(0 pkt) TAK(1 pkt) 10
3 Meritum Bank Proste Konto Osobiste 0 zł(2 pkt) 0 zł(0,5 pkt) 0 zł(1 pkt) 0 zł(1 pkt) TAK(0,5 pkt) NIE (5 zł)(0 pkt) TAK(0,5 pkt) NIE(0 pkt) TAK (3,6%)(1 pkt) Menedżer finansów: Meritum Planer(0,5 pkt) TAK(0,5 pkt) TAK(1 pkt) TAK(1 pkt) 9,5
Założenia rankingu: Posiadacz konta: - przelewa na nie wynagrodzenie (2700 zł miesięcznie) - aktywnie używa karty debetowej (min. 5 transakcji w miesiącu na min. 400 zł) - wykonuje 5 przelewów zewnętrznych przez Internet i 2 przelewów błyskawicznych - 2 razy wypłaca gotówkę z "obcych" bankomatów"1) Opłaty zostały wymienione w następującej kolejności: opłata miesięczna za prowadzeNIE konta/ koszt zewnętrznego przelewu internetowego/ opłata za kartę debetową (miesięcznie)/ koszt wypłaty z obcego bankomatu Zasady punktacji: Kolumna "Opłaty" - 2 pkt za brak opłat za prowadzenie konta; 0,5 pkt za darmowy przelew przez Internet; 1 pkt za brak opłat za kartę debetową i wypłaty z obcego bankomatu Kolumna "Przelew błyskawiczny/ Darmowy przelew błyskawiczny" - 0,5 pkt za możliwość dokonywania przelewów błyskawicznych; 0,5 pkt za darmowe przelewy błyskawiczne Kolumna "Oprocentowanie konta osobistego >2%"/"Konto oszczędnościowe Oprocentowanie większe bądź równe 3,55% (dla 2 tys.)" - 0,5 pkt za konto osobiste oprocentowane w wysokości co najmniej 2%, 1 pkt za oprocentowanie konta oszczędnościowego większe lub równe 3,5%Kolumna "Bankowość mobilna? - 0,5 pkt za możliwość korzystania z bankowości mobilnej Kolumna "Dodatki/bonusy do konta" - dodatkowe korzyści typu: cashback/moneyback, system premiowy, program systematycznego oszczędzania - 1 pkt; assistance, concierge, menedżer finansów itp. - 0,5 pkt za dodatek do konta Kolumna "Możliwość otwarcia konta 100% on-line (potwierdzenie umowy przelewem)" - 0,5 pkt za możliwość otwarcia konta w 100% on-line Kolumna "Darmowe konto bez dodatkowych warunków"/"Darmowa karta debetowa bez dodatkowych warunków" - 1 pkt jeżeli konto prowadzone jest bezpłatnie bez potrzeby spełniania dodatkowych warunków przez klienta, 1 pkt jeżeli za użytkowanie karty debetowej nie jest pobierana opłata bez potrzeby spełniania dodatkowych warunków przez klienta Stan na 20 czerwca 2013 r. Źródło: porównywarka kont osobistych TotalMoney.pl na podstawie danych z banków

Ranking kont osobistych z dostępem przez Internet - wiosna 2013 - cała tabela:

pdf icon Ranking kont osobistych z dostępem przez Internet
pobierz plik

Zwycięzca jest jeden

Na pierwszym miejscu – z dorobkiem 10,5 punktu – znalazło się konto osobiste oferowane przez Alior Sync (które utrzymało pozycję z poprzedniej edycji rankingu).
Konto osobiste oferowane przez Alior Sync, który 14 czerwca świętował pierwszą rocznicę obecności na rynku, to nowoczesny produkt, którego posiadacze mogą wypłacać za darmo pieniądze ze wszystkich bankomatów w Polsce (a od niedawna także na całym świecie), a także korzystać z usługi moneyback – bank zwraca 5% transakcji dokonanych w sklepach (do 200 zł rocznie). Dodać także trzeba, że posiadacz tego konta nie będzie ponosił kosztów związanych z jego użytkowaniem, w każdym miesiącu będzie mógł wykonać bezpłatnie 10 przelewów błyskawicznych, a samo konto otworzyć wykonując przelew z rachunku prowadzonego w innym banku.

Miejsce drugie i trzecie

Drugie miejsce – zdobywając 10 punktów – zajęło Konto z Lwem Direct ING Banku Śląskiego, a trzecie – Proste Konto Osobiste Meritum Banku, któremu przyznaliśmy 9,5 punktu.

Konto osobiste ING Banku Śląskiego wysoką pozycję zawdzięcza swoim niekwestionowanym zaletom, m.in.: brakowi opłat za prowadzenie, darmowym wypłatom ze wszystkich bankomatów w Polsce, możliwości oszczędzania na Otwartym Koncie Oszczędnościowym, którego oprocentowanie wynosi 4% w skali roku. Wspomnieć trzeba też o programie Smart Saver, umożliwiającemu „oszczędzanie przy okazji”, wprowadzonym do oferty banku „z lwem w herbie” niecały miesiąc temu.
Proste Konto Osobiste Meritum Banku zastąpiło Konto Zarabiające (które w jesiennej edycji rankingu zajęło drugie miejsce w zestawieniu). Posiadacz Prostego Konta Osobistego otrzymuje rachunek za zero złotych (bez konieczności spełniania dodatkowych warunków), bezpłatną kartą debetową (także „bezwarunkowo”), darmowe przelewy zewnętrzne i wypłaty ze wszystkich bankomatów na terenie Polski. Do tego dodać trzeba atrakcyjnie oprocentowane konto oszczędnościowe (4,1% w skali roku) i możliwość założenia atrakcyjnie oprocentowanej (4,5% w skali roku) trzymiesięcznej Pierwszej Lokaty.

Tuż za podium znalazło się eKONTO z darmowymi bankomatami mBanku. Wspominamy o nim dlatego, że kilka dni temu mBank wprowadził nowy serwis – zarówno informacyjny, jak i transakcyjny. Zwłaszcza ten ostatni, w porównaniu do tego, co oferują banki konkurencyjne, charakteryzuje się bardzo nowoczesnymi, wręcz rewolucyjnymi rozwiązaniami.

Co przyniesie najbliższa przyszłość?

Od kilku miesięcy obserwujemy spadki stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. Decyzje te mają także wpływ na konta osobiste – spadek z przychodów z tytułu odsetek banki będą chciały zrekompensować przychodami z tytułu opłat i prowizji. Skutki tych działań zobaczymy z pewnością w następnej – jesiennej edycji rankingu kont osobistych. Citi Handlowy zapowiada wycofanie z oferty (od sierpnia br.) darmowego konta CitiDirect, w Banku BGŻ wprowadzone zostaną zmiany w Koncie z Premią – uzyskanie premii będzie uzależnione m.in. od konieczności posiadania dodatkowych produktów banku. Pozytywną zmianą na rynku kont osobistych było pojawienie się w ostatnim czasie kilku darmowych „bezwarunkowo” kont osobistych oraz wprowadzenie przez PKO BP nowego modelu bankowości mobilnej (IKO). Ostatnia z wymienionych nowości była sporym zaskoczeniem – PKO BP nie był przecież postrzegany do niedawna jako bank nowoczesny. Wspomnieć też trzeba o dalszym rozwoju programów umożliwiających oszczędzanie przy okazji płacenia kartą, robienia przelewów czy wypłacania gotówki z bankomatu. Rozwiązanie to wprowadził niedawno ING Bank Śląski, a „przymierza” się do niego Bank Millennium.

Nie chcesz płacić za konto osobiste? Porównaj konta bez opłat i wybierz najlepsze

Biorąc pod uwagę to co napisaliśmy powyżej, trzeba mieć nadzieję, że banki nie będą przesadzać przy wprowadzaniu zmian, które mogłyby być niekorzystne dla klientów. Co warte podkreślenia, żadna z instytucji znajdujących się w czołówce zestawienia nie komunikowała zamiaru wprowadzenia zmian. Powinniśmy życzyć sobie żeby tak zostało jak najdłużej.