"Z badania wynika poza tym, że nieumiejętne zarządzanie budżetem domowych prowadzi do wykluczenia finansowego" - zaznacza jednej z autorów doktor Arkadiusz Durasiewicz. Można to łączyć między innymi z sytuacją gospodarczą, wysokim bezrobociem, jak też brakiem wiedzy ekonomicznej.

Doktor Durasiewicz dodaje, że wykluczeniem finansowym najbardziej zagrożeni są bezrobotni, osoby o niskich zarobkach, emeryci i przedsiębiorcy. Częściowo są to też osoby młode, które dopiero wchodzą na rynek pracy.

W badaniu wzięło udział w sumie 150 osób - 75 z 5 pięciu województw najbardziej i najmniej dotkniętych problemem wykluczenia finansowego i 75 studentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, objętych programem pomocy socjalnej.