Większość z nas korzysta z oferty tzw. banków komercyjnych. Dotyczy to też produktów depozytowych – lokat czy kont oszczędnościowych. I to właśnie lokatom terminowym oferowanym przez banki komercyjne i spółdzielcze TotalMoney.pl postanowił przyjrzeć się bliżej.

Na terenie Polski działają 573 banki spółdzielcze oraz 46 banków komercyjnych. Banki spółdzielcze zrzeszone są Grupie Banku Polskiej Spółdzielczości (Banku BPS) i w Spółdzielczej Grupie Bankowej (SGB). W naszym porównaniu znajdą się banki z obu tych grup. Grupę Banku BPS reprezentuje SK bank, a SGB – neoBANK onLINE.

W zestawieniu znajdują się też banki komercyjne oferujące najkorzystniej oprocentowane lokaty terminowe. Pod uwagę wzięliśmy lokaty terminowe w kwocie 5000 zł, które można założyć na 3, 6 lub 12 miesięcy. Interesowały nas tylko te lokaty, do założenia których nie jest wymagane posiadanie konta osobistego w danym banku oraz takie, które można założyć on-line, czyli nie ruszając się z fotela.

Porównaj on-line najwyżej oprocentowane lokaty bankowe

W przypadku lokat trzymiesięcznych niekwestionowane pierwsze miejsce zajęła eLokata24 oferowana przez SK bank. Jej oprocentowanie wynosi 6,45% w skali roku. Lokata ta jest oprocentowana wg zmiennej stopy procentowej, jednak oferujący ją bank dopiero niedawno zdecydował się na obniżenie jej oprocentowania dopiero niedawno. Można założyć ją on-line, a z informacji na stronie internetowej banku wynika, że proces ten trwa 10 minut. Minimalna kwota eLokaty24 wynosi 3000 zł. Na drugiej pozycji – ex aequo – znalazły się trzy lokaty: energoLOKATA 3M PLUS neoBANKU onLINE, Lokata Spinająca Polskiego Banku Przedsiębiorczości i FM Lokata FM Banku. Oprocentowanie wszystkich wymienionych obok lokat wynosi 5,10% w skali roku. Czołówkę zestawienia zamyka Meritum Zysku w Internecie Meritum Banku oprocentowane w wysokości 5,00% w skali roku.

Lokaty sześciomiesięczne. Tutaj na czołowej pozycji też uplasował się SK bank i jego eLokata24 (6,66% w skali roku). Trzeba dodać, że osoba, która będzie musiała zerwać eLokatę24 przed terminem umownym nie straci całości odsetek – będą one naliczone wg stopy 1,10% w skali roku. Podobnie jak w przypadku lokat jednomiesięcznych, tak i tutaj w czołowej trójce (tym razem na trzecim miejscu) znalazła się oferta drugiego z banków spółdzielczych – neoBANKU onLINE – energoLOKATA 6M (5,10% w skali roku). Lokata ta zajmuje trzecie miejsce wspólnie z Lokatą Internetową Invest Banku. Na drugim miejscu uplasowała się FM Lokata FM Banku (5,30% w skali roku).

Na koniec zostawiliśmy lokaty roczne. Na pierwszym miejscu w ich zestawieniu znalazła się… eLokata24 SK banku (6,80% w skali roku). Tym razem lokata nie jest przeznaczona dla każdego klienta. Skorzystać z niej mogą – uwaga – jedynie nowożeńcy. Trochę szkoda, że produkt ten nie jest dostępny dla szerszego grona klientów. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę, że część prezentów ślubnych ma formę kopert z zawartością składającą się z banknotów emitowanych przez Narodowy Bank Polski, dobrze się stało, że na rynku znalazła się instytucja oferująca produkt depozytowy przeznaczony dla tego segmentu klienta. Warunkiem otwarcia rocznej eLokaty24 jest dostarczenie skanu odpisu skróconego aktu małżeństwa, z którego wynika, że związek małżeński został zawarty nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku o otwarcie eLokaty24. Podobnie jak w przypadku eLokaty 6-miesięcznej, tak i tutaj w przypadku przedterminowego zerwania lokaty można liczyć na to, że odsetki będą choć częściowo oprocentowane (konkretnie w wysokości 2,20% w skali toku). Trzeba tylko pamiętać, że dotyczy to jedynie lokaty, której umowa zostanie rozwiązana po upływie co najmniej 6 miesięcy. Na drugim i na trzecim miejscu uplasowały się dwie lokaty FM Banku: FM Lokata WIBOR Plus (5,29% w skali roku) i „zwykła” FM Lokata (5,10% w skali roku).

Porównanie lokat terminowych 3-, 6- i 12-miesięcznych w kwocie 5000 zł oferowanych przez wybrane banki komercyjne i spółdzielcze
Poz. Bank/nazwa produktu Oprocentowanie (nominalne) Odsetki (po podatku) Minimalna kwota lokaty/Wymagane konto
3 miesiące
1 SK bank eLokata24 6,45% 65,63 zł 3000 zł nie
2 neoBANK onLINE energoLOKATA 3M PLUS 5,10% 51,75 zł 1000 zł nie
Polski Bank Przedsiębiorczości Lokata Spinająca 5,10% 51,75 zł 1000 zł nie
FM Bank FM Lokata 5,10% 51,75 zł 1000 zł nie
3
Meritum Bank Meritum Zysku W Internecie 5,00% 50,62 zł 1000 zł nie
4 Invest Bank Lokata Internetowa 4,80% 49,00 zł 1000 zł nie
5 Idea Bank Lokata Stabilna 4,50% 45,25 zł 1000 zł nie
6 miesięcy
1 SK bank eLokata24 6,66% 134,50 zł 3000 zł nie
2 FM Bank FM Lokata 5,30% 107,50 zł 1000 zł nie
3 neoBANK onLINE energoLOKATA 6M 5,10% 104,38 zł 5000 zł nie
Invest Bank Lokata Internetowa 5,10% 103,28 zł 1000 zł nie
4 Polski Bank Przedsiębiorczości Lokata Spinająca 5,00% 101,25 zł 1000 zł nie
5 Meritum Bank Meritum Zysku W Internecie 4,90% 99,50 zł 1000 zł nie
12 miesięcy
1 SK bank eLokata24 6,80% 275,00 zł 3000 zł nie
2 FM Bank FM Lokata WIBOR Plus 5,29% 214,24 zł 1000 zł nie
3 FM Bank FM Lokata 5,10% 207,00 zł 1000 zł nie
4 Getin Online Lokata tradycyjna 5,00% 202,50 zł 1000 zł nie
5 Meritum Bank Meritum Zysku W Internecie 4,80% 194,00 zł 1000 zł nie
Polski Bank Przedsiębiorczości Lokata Spinająca 4,80% 194,00 zł 1000 zł nie
Porównanie lokat zawiera standardowe lokaty bankowe, zakładane przez Internet, w kwocie 5000 zł, do otwarcia których nie jest wymagane konto osobiste w danym banku. W porównaniu nie są ujęte lokaty progresywne. Stan na: 22 lutego 2013 r. Źródło: porównywarka finansowa TotalMoney.pl oraz serwisy internetowe banków

Czarno na białym widać, że banki spółdzielcze – a przynajmniej te dwa, których oferty depozytowe znalazły się w zestawieniu – nie mają kompleksów w porównaniu do tego, na co mogą liczyć klienci banków komercyjnych. Więcej – SK bank pozostawił w ich ofertę o kilka długości za sobą. Faktem jest, że jego eLokata24 oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej. Ale powtórzymy to, co napisaliśmy na wstępie – mimo kilku w ciągu ostatnich miesięcy zmian stóp procentowych dokonywanych przez Radę Polityki Pieniężnej, SK bank dopiero niedawno zdecydował się na zmianę oprocentowania. O politykę banku w zakresie lokat terminowych zapytaliśmy Leszka Czarzastego, dyrektora Biura Strategii i Rozwoju w SK banku. Oto co nam powiedział: „Banki spółdzielcze, a SK bank jest bankiem spółdzielczym z blisko 90-letnią tradycją, zawsze kierowały i kierują się dobrem swoich klientów i członków, maksymalizację zysków stawiając na dalszym planie. Dlatego staraliśmy się jak najbardziej „amortyzować” efekty decyzji Rady Polityki Pieniężnej, nawet jeśli miałoby to spowodować zmniejszenie naszych przychodów. Patrząc wstecz, ostatnia zmiana oprocentowania lokat w SK banku miała miejsce w marcu 2009 roku, czyli blisko cztery lata temu! To najlepiej dowodzi naszej dbałości o portfele klientów…”

Zobacz, w którym banku założysz lokatę on-line bez potrzeby otwierania konta

Czas najwyższy odpowiedzieć na pytanie postawione w tytule. Nie ma żadnych przeciwwskazań ku temu żeby swoje oszczędności powierzyć bankowi spółdzielczemu. Pieniądze w nim zdeponowane są tak samo bezpieczne jak te, złożone w banku komercyjnym – rachunki lokat terminowych w bankach spółdzielczych także podlegają gwarancjom Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Pamiętajmy też, że technologicznie banki spółdzielcze nie odbiegają od komercyjnych – dla nas, klientów, oznacza to, że w celu założenia lokaty nie musimy wychodzić z domu – wystarczy, że mamy komputer podłączony do Internetu.