Ubezpieczycielom trudniej będzie odzyskiwać pieniądze od konkurencji za wypłacone odszkodowania za zalane mieszkania. Sąd Najwyższy wydał wczoraj uchwałę nakazującą wskazanie winnego powstałej szkody.
Zasada udowodnienia winy stosowana była już wcześniej. Ale tylko w sytuacji, gdy mieszkaniec wyższej kondygnacji zalał lokal sąsiada i ten domagał się wypłaty z jego polisy OC. Ubezpieczyciel mógł odmówić wypłaty świadczenia, jeśli stwierdził, że za powódź odpowiada np. wadliwa pralka.
Jednak gdy poszkodowany likwidował szkodę z własnej polisy – bo tak było szybciej – pieniądze z ubezpieczenia sprawcy ściągało już towarzystwo, które sprzedało polisę zalanemu. Wówczas – powołując się na ryzyko związane z użytkowaniem sprzętów i wystąpieniem zalania – odzyskiwało pieniądze bez najmniejszego problemu na zasadzie regresu z ubezpieczenia sprawcy.