W przyszłym roku łatwiej będzie otrzymać kredyt konsumpcyjny, a zdolność kredytowa klientów występujących o finansowanie nieruchomości będzie liczona na nowych, łagodniejszych zasadach - twierdzi Wojciech Kwaśniak.
Kilka miesięcy temu KNF obiecała uelastycznienie rekomendacji T i S, tak by banki miały większą swobodę udzielania kredytów konsumpcyjnych i hipotecznych. Na jakim etapie są prace i jakie komisja proponuje zmiany?
Nowelizacja rekomendacji T trafi do konsultacji społecznych, do banków i firm audytorskich do 15 października. Do końca miesiąca do konsultacji przekażemy także nowelizację rekomendacji S.