Większość banków będzie mogła stosować uproszczone zasady oceny zdolności kredytowej klientów detalicznych. Dzięki temu - jak ocenia KNF - zmieniona Rekomendacja T może ożywić rynek kredytów konsumenckich.

KNF przedstawiła w poniedziałek projekt nowej Rekomendacji T, która ma regulować działalność banków dot. kredytów konsumenckich. Komisja chce dopuścić możliwość stosowania przez banki uproszczonych zasad oceny zdolności kredytowej.

"Uproszczone zasady będą mogły stosować banki, które spełniają nasze oczekiwania" - powiedział podczas poniedziałkowej konferencji Andrzej Jakubiak, przewodniczący KNF. Dodał, że chodzi banki dobre, posiadające dostateczną bazę kapitałową, dobrze skapitalizowane - takie, które będą mogły podejmować wyższe ryzyko.

Zgodnie z projektowaną Rekomendacją T banki stosując uproszczone zasady badania zdolności kredytowej będą mogły udzielać m.in. kredytów i pożyczek do dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (wg danych na koniec sierpnia ok. 7,4 tys. zł). W modelu tym bank wyliczać będzie zdolność kredytową na podstawie m.in. oświadczenia klienta o wysokości osiąganych dochodów oraz ponoszonych wydatkach.

Według danych Komisji zdecydowana większość banków będzie mogła stosować uproszczone zasady badania zdolności kredytowej.

Wojciech Kwaśniak, zastępca przewodniczącego KNF ma nadzieję, iż "te działania sprawią, że banki będą mogły bardziej elastycznie reagować na potrzeby klientów". "Oceniamy, że elementy te łącznie pozwolą przywrócić pozytywną dynamikę kredytów w segmencie gospodarstw domowych" - dodał.

Banki mogą przesyłać swoje uwagi do projektu rekomendacji do 29 października. Nowa Rekomendacja T wejść ma w życie od 2013 roku, jednak KNF daje bankom kwartał na dostosowanie się do jej zapisów.

Przedstawiciele KNF podtrzymali w poniedziałek plany, by od 2013 roku obowiązywała także Rekomendacja S, regulująca rynek kredytów hipotecznych.