Visa Polska zatwierdziła nowe stawki opłat interchange dla płatności dokonywanych kartami w Polsce - podała Visa w czwartek. Wcześniej taką decyzję podjął Mastercard.

Nowe stawki wejdą w życie 1 stycznia 2013 r. i będą dotyczyć wszystkich rodzajów debetowych i kredytowych kart Visa wydawanych przez banki klientom indywidualnym.

"Uważamy, że wprowadzona obniżka stawek interchange dla kart Visa tworzy sytuację, w której "każdy wygrywa" - detaliści mogą otrzymać ze strony agentów rozliczeniowych warunki finansowe bardziej ich zachęcające do przyjmowania kart Visa, banki wydające karty - z którymi blisko współpracujemy i mamy świadomość ponoszonych przez nie kosztów - nadal będą inwestować w rozwój innowacyjnych produktów płatniczych, m.in. w karty zbliżeniowe i płatności mobilne, a konsument nie musi ponosić w punkcie sprzedaży dodatkowych kosztów z tytułu płacenia kartą Visa" - poinformowała wiceprezes Visa Europe i dyrektor generalna odpowiedzialna za Polskę, Czechy i Słowację Małgorzata O'Shaughnessy.

"Uważamy, że na bazie nowej struktury opłat interchange Visa agenci rozliczeniowi w Polsce będą mogli przedstawić detalistom warunki współpracy, które będą bardziej atrakcyjne, niż oferta dotycząca akceptacji płatności kartami któregokolwiek innego systemu płatniczego" - dodała.

Obniżka dotyczy płatności dokonywanych w tradycyjnych placówkach handlowo-usługowych, czyli około 97 proc. wartości płatności kartami Visa w Polsce. Dla debetowych kart Visa opłata interchange wyniesie 0,9 proc. wartości transakcji dla płatności do 20 złotych, czyli tzw. mikropłatności oraz 1,25 proc. dla płatności powyżej 20 złotych. Dla kredytowych kart Visa opłata interchange wyniesie 1 proc. wartości transakcji dla płatności do 20 złotych oraz 1,30 proc. dla płatności powyżej 20 złotych. Nowe stawki wejdą w życie 1 stycznia 2013 r.

MasterCard w czwartkowym komunikacie przypomniał, że podjął decyzję o obniżce opłaty interchange od stycznia 2013 roku w maju. "Nasza decyzja o obniżeniu stawek opłaty interchange podjęta w maju, a także dzisiejsza decyzja naszego konkurenta jasno pokazują, że interesy klientów są najlepiej chronione, kiedy wysokość stawek opłaty interchange jest ustalana w oparciu o zasady wolnej konkurencji i przez siły rynkowe, a nie przez odgórne regulacje" - poinformował cytowany w komunikacie Michał Skowronek, dyrektor MasterCard w Polsce.

Opłata dla kart debetowych MasterCard ulegnie obniżeniu średnio o 28,2 proc. w stosunku do dzisiejszego poziomu, a w przypadku kart kredytowych obniżka wyniesie średnio 11,6 proc., co sprawi - jak szacuje MasterCard - że kwota oszczędności dla akceptantów kart wyniesie w 2013 roku pomiędzy 150 a 200 mln zł.

NBP w lutym zaproponował stopniowe obniżanie stawek opłat interchange, czyli prowizji pobieranych przez banki od transakcji kartami płatniczymi. Równocześnie bank centralny zaproponował, aby formą kompromisu w tej sprawie był "Program redukcji opłat kartowych w Polsce" - porozumienie między stronami, m.in. bankami - wystawcami kart płatniczych, sprzedawcami, którzy akceptują płatności kartami oraz dostawcami technologii płatniczych. Bank centralny chciał, aby do 2017 r. opłaty interchange w Polsce osiągnęły średni poziom UE.

W lipcu NBP podał, że zaproponowany przez tę instytucję "Program redukcji opłat kartowych w Polsce" nie został zaakceptowany przez uczestników tego rynku.

MasterCard to firma i organizacja zrzeszająca ponad 25 tys. finansowych wydających karty płatnicze sygnowane marką i logo MasterCard. Notowana na giełdzie nowojorskiej.

Visa Europe jest stowarzyszeniem 4,6 tys. europejskich banków i instytucji finansowych, które wspólnie zarządzają organizacją, jej systemami i działalnością. Visa sama nie wydaja żadnych kart płatniczych, nie zawiera umów z detalistami - stanowi to domenę banków członkowskich.