Na polskim rynku pojawił się kolejny fundusz inwestujący w dług firm: Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ. By kupić certyfikaty tego funduszu – można to zrobić do końca lipca – potrzebne jest minimum 40 tys. euro.
Ale bankructwa spółek budowlanych Dolnośląskie Surowce Skalne (kwiecień) i PBG (czerwiec) spowodowały, że inwestorzy zaczęli o wiele ostrożniej podchodzić do długu przedsiębiorstw. W ubiegłym miesiącu, po raz pierwszy od kilku kwartałów, wartość aktywów zgromadzonych w funduszach obligacji korporacyjnych spadła.
Według prezesa jednego z TFI w najbliższych miesiącach inwestorzy będą unikać obligacji korporacyjnych. Dlatego, według niego, subskrypcja funduszu Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ może nie być w pełni udana. – Tymczasem moment do tego, by kupić tego rodzaju papiery, bezpośrednio lub poprzez fundusz, jest bardzo dobry. Ci, którzy ich się pozbywają, robią to ze sporym dyskontem – mówi szef TFI, podkreślając, że muszą to oczywiście być papiery firm o zdrowej sytuacji finansowej.
Prezes Allianz TFI Jarosław Skorulski zapewnia, że obligacje będą niezwykle starannie selekcjonowane: każda emisja otrzyma ocenę od ekspertów Allianz, a im będzie ona niższa, tym mniejszy będzie mógł być udział papierów w portfelu. Poza tym papiery krótkoterminowe będą stanowić co najmniej 30 proc. portfela, by zapewnić funduszowi odpowiednią płynność. Benchmark funduszu został ustalony jako stopa WIBID 3M plus 50 pkt bazowych.
– Rynek obligacji korporacyjnych przeżywa trudny okres. Ponieważ dopiero budujemy portfel, możemy wybrać papiery o dobrej rentowności i akceptowalnym poziomie ryzyka – dodaje Skorulski.
W polskich funduszach obligacji korporacyjnych zarządzanych przez krajowe TFI znajduje się 2,76 mld zł, o 29,6 proc. więcej niż pod koniec 2011 r. i o 80 proc. więcej niż w połowie 2011 r. Najwyższą stopą zwrotu za ostatnie 12 miesięcy osiągnął ING Globalny Długu Korporacyjnego (8,5 proc.). Z kolei stopę zwrotu, która nie uchroniła nawet przed inflacją, zanotował Novo Obligacji Przedsiębiorstw (3,4 proc.).
W Polsce jest też dostępnych kilka funduszy zagranicznych inwestujących w dług przedsiębiorstw. Spośród nich najlepszy wynik zanotował Nordea 1 European Corporate Bond Fund E wyceniany w złotych (12,2 proc.).
Stopy zwrotu funduszy obligacji korporacyjnych / DGP