Wartość kredytów ogółem sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wzrosła o 12% w skali roku do 787.605,47 mln zł na koniec lutego 2012 r. Wartość depozytów wzrosła w tym czasie o 13% do 693.569,33 mln zł, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego.

Wartość kredytów dla przedsiębiorstw wzrosła o 18% r/r do 263.222,67 mln zł, zaś wartość kredytów dla gospodarstw domowych wzrosła w skali roku o 9% do 520.181,72 mln zł na koniec lutego 2012 r.

Kredyty mieszkaniowe warte ponad 318 mld zł

Portfel kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych zwiększył się o 16% do 318.165,87 mln zł, przy czym wartość kredytów w walucie obcej sięgnęła 186.704,77 mln zł (wzrost o 12% r/r), a w złotych wzrosła o 22% do 123.246,25 mln zł na koniec lutego 2012 r.

Reklama

Kredyty konsumpcyjne maleją

Wartość kredytów konsumpcyjnych spadła o 3% w skali roku do 127.430,00 mln zł.

Wartość kredytów ze stwierdzoną utratą wartości ogółem wzrosła o 7% rok do roku do 66.900,27 mln zł na koniec lutego. Wartość depozytów przedsiębiorstw wzrosła o 13% rok do roku do 191.020,71 mln zł, a wartość depozytów gospodarstw domowych wzrosła również o 13% w skali roku do 486.740,85 mln zł.