Polisolokaty to obecnie jedyne produkty, które są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych, jako że mają formę ubezpieczenia. Jednak nie wszystkie banki mają je w ofercie.
Najlepsze produkty na rynku dają 5,2 proc. rocznie. Odpowiada to 6,42 proc. na tradycyjne.
ikona lupy />
Polisolokaty dostępne na rynku / DGP
Najkorzystniejsza jest ta oferowana przez Bank Ochrony Środowiska. Umowę można zawrzeć na 6 lub 9 miesięcy, z minimalnym wkładem 2 tys. zł. Oprocentowanie to odpowiednio 5,1 proc. i 5,2 proc. Ze względu na brak podatku od zysków kapitałowych odpowiada 6,30 proc. i 6,42 proc. na tradycyjnych lokatach. Najniższe oprocentowanie daje Multibank – 3,24 proc. na 6 i 9 miesięcy, co odpowiada 4 proc. na zwykłej lokacie.
O ile jednak bank jest sprzedawcą polisolokaty, to umowę zawieramy z ubezpieczycielem. W przypadku analizowanych przez nas produktów są to m.in. Allianz, BRE Ubezpieczenia i Axa.
Z tego powodu, że polisolokata jest produktem ubezpieczeniowym, ma dodatkowe zalety. Osoba, która ją wykupiła, może wskazać uposażonego na wypadek swojej śmierci. Jeśli do tego dojdzie, osoba ta otrzyma 100 proc. wkładu ubezpieczonego. To oznacza, że nie dostanie naliczonych odsetek, ale to rozwiązanie jest korzystne z punktu widzenia podatku spadkowego.
– Polisolokata nie jest wliczana do masy spadkowej, tak więc osoba dziedzicząca może otrzymać pieniądze bez postępowania spadkowego – wyjaśnia Marta Klepaczka, ekspert ds. produktów depozytowych w MultiBanku i mBanku.
Środki wpłacone na lokaty ubezpieczeniowe objęte są gwarancją Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Oznacza to, że w przypadku upadłości towarzystwa klient ma zapewnioną wypłatę jedynie 50 proc. kwoty zdeponowanej, ale maksymalnie będzie to kwota 30 tys. euro. Tutaj korzystniej wypadają banki – depozyty w nich złożone są gwarantowane w 100 proc., o ile ich wartość nie przekracza 100 tys. euro.
Lokata ubezpieczeniowa przeznaczona jest dla klientów, którzy ukończyli 18 lat. Jednak każde towarzystwo różnie wyznacza górną granicę wiekową. Maksymalny wiek klienta Deutsche Banku to 80 lat, w przypadku Nordei 73 lata, mBank i Multibank nie wprowadziły żadnego limitu wiekowego.
W razie zerwania polisolokaty przed terminem ubezpieczyciel zwraca jedynie wpłaconą w formie składki kwotę.
Te produkty były bardzo popularne przed kilku laty, jednak spora część ubezpieczycieli zdecydowała się na wycofanie ich z oferty, jako że nie przynoszą one tym firmom dużych zysków.