Od połowy 2011 r. mocno spadły aktywa większości funduszy inwestujących w nietypowe aktywa (różnego rodzaju surowce, wino, dzieła sztuki, akcje spółek z niszowych branż) czy prowadzących nietypową politykę inwestycyjną (inwestowanie tylko w spółki działające etycznie).
BPH Globalny Żywności i Surowców zmniejszył swój stan posiadania o blisko 52 proc., do 111 mln zł na koniec stycznia 2012 r. O blisko 50 proc. w tym okresie spadły aktywa PKO Biotechnologii i Innowacji (do 9,5 mln zł). O ponad 40 proc. zmalały też aktywa funduszy Pioneer Surowców i Energii oraz Skarbiec Rynków Surowcowych. Środki powierzone funduszowi SKOK Etyczny 2 zmalały o 13,7 proc., do 4,4 mln zł. Wyjątkiem na tle tego rodzaju podmiotów jest PZU Energia Medycyna Ekologia, którego aktywa zwiększyły się od połowy 2011 r. o 610 proc., do 163 mln zł.
Eksperci ten spadek tłumaczą przede wszystkim słabymi wynikami tego rodzaju podmiotów. W ciągu ostatnich 12 miesięcy tylko nieliczne pokazały zyski, tymczasem SKOK Etyczny 2 stracił aż 15 proc., podobnie jak Skarbiec Rynków Surowcowych.