Niemal wszystkie banki deklarują, że trudniej będzie o pożyczkę konsumpcyjną. Prawie 70 proc. ograniczy dostępność hipotek.
„Banki już w I kwartale 2020 r. dokonały zaostrzenia polityki kredytowej we wszystkich segmentach rynku w związku ze skutkami pandemii COVID-19 dla aktywności gospodarczej. W przypadku kredytów dla przedsiębiorstw skala zacieśnienia polityki kredytowej była największa od połowy 2009 r.” – napisał Narodowy Bank Polski w opublikowanym w poniedziałek podsumowaniu ankiety, na którą odpowiedzieli przewodniczący komitetów kredytowych.
Osoby odpowiedzialne w bankach za politykę kredytową są odpytywane co kwartał o to, jak wygląda rzeczywisty popyt i podaż na rynku kredytów, a także jakie są przewidywania na kolejne trzy miesiące. Wyniki najnowszej ankiety wskazują, że banki już w marcu zareagowały na pandemię i ograniczyły dostępność finansowania.