- Może to moment, by podpowiedzieć klientom: w pewnych przypadkach zgłaszanie najdalej idących roszczeń nie musi być racjonalne - mówi Mariusz Jerzy Golecki od października ub.r. rzecznik finansowy.
Czy już na zawsze będziemy skazani na Amber Goldy, GetBacki, lichwiarskie pożyczki? Pytam o to w kontekście edukacji finansowej. Od roku mamy przepisy o Radzie Edukacji Finansowej i nie słychać, by to ciało cokolwiek robiło.
Do tej pory problemem było to, kto tak naprawdę odpowiada za edukację finansową. Popatrzmy na niedawną diagnozę Najwyższej Izby Kontroli z raportu na temat GetBacku: podmioty nadzorujące wykonywały swoje uprawnienia i obowiązki ustawowe, ale brakowało koordynacji. Tak samo jest z edukacją finansową.