Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za niedozwolone postanowienia we wzorcach aneksów umów kredytów hipotecznych indeksowanych w euro i frankach stosowane przez Getin Noble Bank. Firma ma poinformować konsumentów, że nie są wiążące, i zapłacić prawie 13,5 mln zł kary. Podobne postępowania urząd prowadzi wobec siedmiu innych banków.
Zakwestionowane klauzule dotyczyły sposobu ustalania kursów walut. Za podstawę do ich ustalenia bank przyjął „kurs rynkowy dostępny w serwisie Thomson Reuters”, który jest odpłatny i przeznaczony dla profesjonalistów. Jest więc niedostępny dla konsumentów, którzy nie mogą sprawdzić, czy bank prawidłowo nalicza kurs. Inna klauzula zastrzegała dla banku prawo do zmiany ustalonego kursu w przypadku dużych wahań dziennych. Zdaniem UOKiK firma może nadużywać tego prawa, korzystając z niego tylko wówczas, gdy jest to dla niej korzystne, czyli gdy kurs waluty gwałtownie spadnie.