Afera GetBacku spowodowała skokowy wzrost liczby próśb o interwencję u rzecznika finansowego.
Do 1,7 mln zwiększyła się w ubiegłym roku liczba reklamacji, jakie zgłosili klienci instytucji finansowych. Rok wcześniej było ich 1,63 mln. To dane pochodzące z raportów o działalności rzecznika finansowego, instytucji, która wspiera konsumentów w sporach z bankami czy firmami ubezpieczeniowymi. Obowiązek przekazywania takich informacji do RF nałożyła na firmy obowiązująca od kilku lat ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego.
W poprzednich dwóch latach RF prezentował w swoich sprawozdaniach nie tylko ogólne podsumowanie dotyczące liczby reklamacji. Pokazywał też, ile otrzymały ich poszczególne firmy. Tym razem tak się nie stało.