Koszty przelewów transgranicznych i wypłat gotówki z bankomatu będą niższe, a do tego takie same, niezależnie od tego, w którym kraju Unii przeprowadzana jest transakcja. Opłaty za operacje z rachunków walutowych, dziś naliczane na dość niejasnych zasadach, staną się bardziej przejrzyste.
Rada EU i Parlament Europejski dopięły właśnie szczegóły zmian w rozporządzeniu dotyczącym płatności transgranicznych (924/2009). – Dzięki temu porozumieniu obywatele państw spoza strefy euro odniosą jedną z korzyści z posiadania euro – powiedział Valdis Dombrovskis, komisarz do spraw stabilności finansowej, usług finansowych i unii rynków kapitałowych.
Obecnie ceny za zwykłe polecenie przelewów z kraju strefy euro do kraju niebędącego jej członkiem sięgają nawet ponad 20 euro. Na przykład, transakcje bankowe między Bułgarią a Francją kosztują dziś od 15 do 24 euro (niezależnie od wysokości przelewanej kwoty). Po zmianach opłaty te mają spaść do ok. 1 euro. Koszty transgranicznych przelewów w unijnej walucie, a także płatności kartą kredytową i wypłaty euro z bankomatu staną się bowiem równe opłatom za te same usługi wykonywane w kraju. Poprawka ta nie obejmie jednak innych lokalnych walut używanych w krajach członkowskich. Jak przyznaje Komisja Europejska, nowe regulacje mogą pociągnąć za sobą dodatkowe obciążenia dla banków działających poza strefą euro.