Prognozuje się, że bieżący rok będzie najlepszym pod względem wolumenów sprzedaży banków i firm pożyczkowych. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku klientom zostaną zaoferowane pożyczki i kredyty o wartości ponad 70 mld zł.
W Polsce nie ma dużego produktu, który umożliwiałby klientom na przykład porównywanie jakości ofert, w tym pożyczkowych. Chcemy to zmienić - dodaje.

Kowalski: Polacy szybko się bogacą, ale nadal potrzebują kredytów i pożyczek