Fundacja Polska Bezgotówkowa ruszyła z programem wsparcia obrotu bezgotówkowego i przekazała przedsiębiorcom pierwsze terminale płatnicze. W ciągu 3-4 lat liczba terminali ma się podwoić z obecnej liczby 600 tys. urządzeń, poinformował wiceprezes Fundacji Polska Bezgotówkowa Paweł Widawski. Przy okazji uroczystości wiceminister przedsiębiorczości i technologii Tadeusz Kościński powiedział o rozwiązaniu, które powiązałoby kasy fiskalne z możliwością płatności bezgotówkowych. - Chcemy, by do końca przyszłego roku w każdym sklepie, w którym jest kasa fiskalna, można było zapłacić elektronicznie - mówił.

Rozwój sieci akceptacji w ciągu trzech lat będzie wymagał nakładów na poziomie ok. 600 mln zł. Pozwoli on przedsiębiorcom z sektora handlowo-usługowego unowocześnić biznes oraz przyciągnąć nowych klientów, co w konsekwencji może stymulować wzrost całej gospodarki.

Widawski podkreślił, że jedną z głównym barier zgłaszanych przez przedsiębiorców, zniechęcającą do zainstalowania terminali płatniczych jest koszt tych urządzeń.

Program zakłada, że przedsiębiorca otrzyma wsparcie ze strony fundacji, polegające na pokryciu kosztów związanych z otrzymaniem terminala do akceptacji kart oraz kosztów obsługi płatności bezgotówkowych przez okres 12 miesięcy. Detalista może otrzymać maksymalnie 3 terminale, w tym 1 terminal mPOS. Dla każdego terminala okres dofinansowania jest liczony przez 12 miesięcy osobno, od momentu jego instalacji.

- Naszym celem jest znaczące zwiększenie liczby terminali płatniczych. Dzisiaj to jest 600 tys. POS-ów. Chcielibyśmy, by w ciągu trzech, czterech lat ten parametr podwoił się - powiedział Widawski.

Do Programu "Polska Bezgotówkowa" przystąpiło na razie 6 agentów rozliczeniowych, z którymi przedsiębiorcy mogą podpisywać umowy. Obecnie są to eCard S.A., eService, First Data Polska SA (Polcard), Paytel SA, PKO Bank Polski, ING Bank Śląski SA. Oferta jednego z agentów dostępna będzie także w placówkach banków spółdzielczych SGB. Niebawem mają dołączyć do nich kolejni.

Przedsiębiorcy mogą zgłaszać swój udział do Programu "Polska Bezgotówkowa" w ciągu 3 lat, tj. do końca 2020 r.

- Obecnie w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii procesujemy prawo, które pozwoli na to, by obywatel mógł płacić kartą w każdym sklepie, w którym jest kasa fiskalna. Ta ustawa powinna być gotowa latem tego roku i chcemy, by do końca przyszłego roku w każdym sklepie, w którym jest kasa fiskalna, można było zapłacić elektronicznie - powiedział wiceminister Tadeusz Kościński.

- Polska staje się prawdziwym, realnym liderem przemiany gospodarki opartej na gotówce na gospodarkę cyfrową. Jeszcze w tym roku będziemy mieli rozporządzenie dotyczące kas fiskalnych online. Celem jest zupełne odejście od papierowych paragonów na rzecz elektronicznych. To będzie miało ogromny wpływ na szarą strefę - podkreślił Kościński.

Operatorem programu jest Fundacja Polska Bezgotówkowa, powołana w lipcu 2017 r. przez Związek Banków Polskich w wyniku porozumienia zawartego przez ówczesnego Ministra Rozwoju i Finansów, MasterCard Europe, oddział w Polsce, Visa Europe Management Services Limited oddział w Polsce dotyczącego realizacji Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego.