Za nieskuteczne należy uznać takie wypowiedzenie umowy kredytu, które jest niejasne dla jego odbiorcy – uznał SO w Poznaniu.
Klienci jednego z banków przestali spłacać kredyt hipoteczny zaciągnięty w walucie obcej. W efekcie bank skierował do nich dwa pisma. Pierwsze zawierało ostateczne wezwanie do zapłaty. Drugie było zatytułowane jako „wypowiedzenie umowy kredytu hipotecznego”, a jego treść wskazywała na wezwanie do zapłaty, jak i wypowiedzenie umowy.
Ostatecznie sprawa trafiła do sądu, który oddalił pozew banku. Jednym z powodów takiej decyzji było dojście do wniosku, że umowa kredytowa nie została skutecznie wypowiedziana. Oświadczenie o wypowiedzeniu nie dość, że było niejasne i niezrozumiałe dla kredytobiorców, to jeszcze zawierało warunek. Wskazano w nim bowiem, że spłata zadłużenia do określonej daty spowoduje ustanie skuteczności prawnej wypowiedzenia, pozwalając na kontynuację obsługi kredytu.
Sąd zauważył jednak, że dodanie warunku do czynności jednostronnej, która kształtuje sytuację prawną innego podmiotu (a za taką należy uznać oświadczenie o wypowiedzeniu umowy), jest niedopuszczalne. A to dlatego, że „druga strona powinna mieć od razu pewność co do swojej sytuacji prawnej”. Jak podkreślił sąd, „zastrzeżenie niedopuszczalnego warunku pociąga za sobą nieważność wypowiedzenia jako sprzecznego z zasadami współżycia społecznego”.
Sąd wytknął też bankowi, że wysłane przez niego do kredytobiorców oświadczenie o wypowiedzeniu umowy było niejasne i niejednoznaczne. A wszystko przez to, że najpierw skierował do pozwanych pismo będące ostatecznym wezwaniem do zapłaty, a później kolejne, w którym połączono kolejne wezwanie do zapłaty z oświadczeniem o wypowiedzeniu umowy. „Zachowanie powoda nie powinno pozostawiać żadnych wątpliwości co do prawidłowości złożenia tak doniosłego w swoich skutkach oświadczenia, jakim jest wypowiedzenie umowy. (...) Wypowiedzenie prowadzące do zakończenia stosunku zobowiązaniowego o charakterze trwałym powinno być jednoznaczne, tak aby druga strona miała pewność co do swojej sytuacji prawnej” – czytamy w uzasadnieniu wyroku.
ORZECZNICTWO
Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z 1 czerwca 2017 r., sygn. akt XVIII C 94/17. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia