Resort Zbigniewa Ziobro skazuje branżę na śmierć. Opublikowany projekt nowelizacji ustawy antylichwiarskiej wymiecie większość instytucji z rynku.
Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało właśnie długo oczekiwany projekt nowelizacji kodeksu karnego w zakresie ścigania lichwy. Rzecz w tym, że kluczowa propozycja w ogóle nie dotyczy spraw karnych. Zmodyfikowany zostanie wzór obliczania limitu kosztów pozaodsetkowych, do którego stosować muszą się przedsiębiorcy udzielający kredytu konsumenckiego.
Kolejna zmiana