Osiągnięcie do 2020 r. EBITDA na poziomie 4 mld zł, kontynuacja najważniejszych inwestycji grupy i przeznaczanie na innowacje 0,4 proc. przychodów – to filary nowej strategii Grupy Tauron na lata 2016–2025.
Zarząd Tauronu, który – jak podkreśla, stworzył strategię samodzielnie, bez pomocy zewnętrznych ekspertów – wyszedł z założenia, że można snuć ambitne plany, ale niewiele będą one znaczyły bez stabilnych finansów. Jednym z priorytetów firmy jest zbudowanie stabilnego fundamentu finansowego, który umożliwi rozwój grupy w najbliższej dekadzie.
Zarząd stawia na poprawę efektywności – jeszcze w marcu przyjęty został program mający do 2018 r. przynieść oszczędności rzędu 1,3 mld zł.
Grupa rezygnuje też z części inwestycji – nakłady na ten cel spadną do 2020 r. o 2,2 mld zł. Wstrzymanie budowy gazowej elektrociepłowni Łagisza pozwoli oszczędzić 1,5 mld zł. Ale zaawansowana w ponad 80 proc. budowa EC Stalowa Wola będzie kontynuowana.
Tauron szukał partnera do swojego sztandarowego projektu – budowy bloku o mocy 910 MW w Jaworznie. Inwestor miałby objąć pakiet poniżej 50 proc. Podzielenie się tą inwestycją pozwoliłoby Tauronowi uwolnić środki na inne projekty.
Do 2020 r. grupa chce wydać 18 mld zł – najwięcej, bo 9,5 mld zł, w segmencie dystrybucji. Będą to wydatki na przyłączenie nowych odbiorców i modernizacje sieci. Oraz na dostosowanie jej do wyzwań wynikających z rozwoju energetyki rozproszonej (więcej przyłączeń, już nie tylko dostawy energii, ale też jej odbiór).
Nie zostaną przycięte wydatki na segment wydobywczy grupy. Na górnictwo Tauron wyda 1,3 mld zł – to kontynuacja inwestycji w kopalnie Nowe Brzeszcze, ale też kopalnię Janina i budowę nowego szybu w kopalni Sobieski.
W kwestii polityki dywidendowej spółki zarząd deklaruje, że w dłuższej perspektywie będzie wypłacał akcjonariuszom 40 proc. skonsolidowanego zysku netto. Ale nie od razu. – Pierwszym rokiem, w którym możliwa będzie wypłata dywidendy, będzie 2020 – mówi Marek Wadowski, wiceprezes Taurona ds. finansowych. Decyzja o wypłacie dla akcjonariuszy będzie każdorazowo podejmowana przez WZA w zależności od otoczenia rynkowego i sytuacji spółki.