Rada nadzorcza Polskiej Grupy Górniczej (PGG) powołała zarząd z Tomaszem Rogalą jako prezesem, podał Węglokoks.

"W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego został wyłoniony nowy zarząd PGG w składzie:

- prezes zarządu – Tomasz Rogala

- wiceprezes zarządu ds. produkcji – Piotr Bojarski

- wiceprezes zarządu ds. sprzedaży – Adam Hochuł

- wiceprezes zarządu ds. pracowniczych – Jerzy Janczewski

- wiceprezes zarządu ds. finansowych – Andrzej Paniczek" – czytamy w komunikacie.Reklama

Zarząd PGG w nowym składzie rozpocznie swoją działalność z 1 maja br. Ustąpi wówczas dotychczasowy zarząd w składzie: Jerzy Polok – prezes i Robert Kwaśniak – wiceprezes ds. finansowych, podano także.

Tomasz Rogala od 24 lutego pełnił funkcję prezesa Kompanii Węglowej. Posiada licencję uprawniającą do wykonywania czynności doradcy restrukturyzacyjnego. Od 2010 r. prowadził indywidualną kancelarię prawną. Jest wpisany na listę biegłych sądowych Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu Okręgowego w Gliwicach z zakresu m. in. wyceny przedsiębiorstw.

Reklama

Piotr Bojarski pracował m.in. w KWK Grodziec, KWK Julian , KWK Bobrek oraz Zakładzie Górniczym "Piekary". W latach 2006-2008 był dyrektorem KWK Budryk S.A. Od 2009 związany z Jastrzębską Spółką Węglową, gdzie piastował między innymi funkcję dyrektora kopalni KWK Jas-Mos. Ostatnio był na stanowisku pełnomocnika zarządu ds. restrukturyzacji GK JSW.

Adam Hochuł pracował m.in. w firmach: Katowicki Węgiel Sp. z o.o. oraz CZW Węglozbyt S.A. Od 2003 r. związany był z Katowickim Holdingiem Węglowym, ostatnio na stanowisku dyrektora zespołu sprzedaży.

Jerzy Janczewski w latach 1978 - 2006 był związany z KWK Jankowice, gdzie pełnił funkcje m.in. kierownika działu płac i norm, zastępcy dyrektora ds. ekonomiczno-pracowniczych i dyrektora ds. pracy. Ostatnio w Kompanii Węglowej, na stanowisku pełnomocnika zarządu, p.o. dyrektora pionu ds. pracy.

Andrzej Paniczek był m. in. głównym księgowym w kopalni Jankowice i w Rybnickiej Spółce Węglowej, kierownikiem zespołu zarządzania płynnością, dyrektorem biura finansów, dyrektorem biura skarbca w centrali Kompanii Węglowej. Ostatnio na stanowisku wiceprezesa zarządu ds. ekonomiki i finansów Kompanii Węglowej.

26 kwietnia br. Kompania Węglowa, inwestorzy - Energa Kogeneracja, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, PGNiG Termika, Węglokoks, Towarzystwo Finansowe Silesia i Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN - oraz obligatariusze i związki zawodowe podpisali porozumienie w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Górniczej.