Ustawa ograniczająca podwyżki cen ciepła, nad, którą prace zakończył parlament, jest korzystana dla odbiorców - oceniło w komentarzu Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych. Dodano, że zmiany w ustawie ułatwią przedsiębiorstwom energetycznym proces rozliczeń tzw. wyrównań.

Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ) w komentarzu odniosło się do skutków nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw.

"Uchwalenie ustawy wprowadzającej mechanizm ograniczenia podwyżek cen ciepła jest bardzo dobrą informacją dla odbiorców końcowych w kontekście zmiany otoczenia makroekonomicznego, spowodowanej aktualną sytuacją geopolityczną, która wpływa na wzrost kosztów wytwarzania nie tylko energii elektrycznej, ale i ciepła – wskazała dyrektor Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych Dorota Jeziorowska.

Dodała, że istotne są również zaprojektowane zmiany w samym mechanizmie i jego rozliczeniu, które ułatwią przedsiębiorstwom energetycznym realizację procesów związanych z rozliczaniem tzw. wyrównań.

"Bardzo cieszymy się także z wprowadzonej zmiany wydłużającej możliwość stosowania art. 61 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw. Z pewnością wpłynie to pozytywnie na zapewnienie bezpieczeństwo dostaw ciepła do odbiorców" - stwierdziła Jeziorowska.

Przypomniano, że 8 lutego zakończyły się prace parlamentarne nad ustawą, której wprowadzenie spowoduje, że od 1 marca 2023 r. maksymalna cena dostawy ciepła dla odbiorców końcowych nie będzie mogła wzrosnąć powyżej 40 proc. względem cen i stawek opłat za ciepło stosowanych w dniu 30 września 2022 r., obliczonych indywidualnie dla każdej grupy taryfowej w ramach systemu ciepłowniczego przez Prezesa URE.

Wskazano, że różnica pomiędzy tą ceną dostawy ciepła a ceną ciepła wynikającą z taryfy zostanie pokryta z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Nowelizacja ustawy jednocześnie modyfikuje w tym zakresie mechanizm rekompensat za ciepło, który funkcjonował od 1 października 2022 r.

Ustawa czeka obecnie na podpis prezydenta.

Nowe przepisy wprowadzają maksymalne ceny dostawy ciepła przez przedsiębiorstwa energetyczne w odniesieniu do części odbiorców z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej. Mechanizm maksymalnej ceny dostawy ciepła ma być stosowany od 1 lutego do 31 grudnia 2023 r.

Zakładany w nowelizacji mechanizm przewiduje, że wzrost cen dostawy ciepła systemowego, obejmujący wszystkie opłaty i stawki nałożone na odbiorcę, nie może być większy niż 40 proc. w stosunku do cen obowiązujących 30 września 2022 r. Przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają wyrównanie, tak, aby odbiorca - będący podmiotem uprawnionym - nie został obciążony nadmiernym wzrostem kosztów ogrzewania. W ten sposób wzrost cen ciepła dla odbiorców na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej ulegnie ograniczeniu do ustalonego poziomu, który będzie zależny od historycznych cen dostawy ciepła.(PAP)

autor: Anna Bytniewska