31 stycznia 2023 r. upływa termin składania oświadczenia odbiorcy uprawnionego, które pozwala na stosowanie ceny maksymalnej wobec podmiotów działających w najmowanych lokalach - informuje resort klimatu i środowiska.

Ministerstwo przypomniało, że od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje rozszerzona definicja odbiorcy uprawnionego do zastosowania ceny maksymalnej za energię elektryczną w wysokości 785 zł/MWh. Dzięki zmianom ze wsparcia skorzystają również najemcy lokali.

"Mechanizm ceny maksymalnej za energię elektryczną chroni odbiorców będących m.in. firmami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), jednostkami samorządu terytorialnego czy tzw. podmiotami wrażliwymi, którzy mają podpisaną umowę ze sprzedawcą energii. Od 1 stycznia 2023 r. ochrona w zakresie ceny maksymalnej została rozszerzona również dla podmiotów, które nie mają zawartej bezpośredniej umowy ze sprzedawcą energii – prowadzą działalność w najmowanych lokalach" - wyjaśniono.

Aby wobec najemców mogła być zastosowana cena maksymalna - resort przypomina - że konieczne jest złożenie oświadczenia odbiorcy uprawnionego przez podmiot udostępniający lokale, który jest jednocześnie stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej z przedsiębiorstwem energetycznym. Takie oświadczenie powinno zostać złożone do sprzedawcy energii do 31 stycznia 2023 r.

Jak wyjaśniono, oświadczenie można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej (tzn. plik opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przesłany pocztą elektroniczną).

Na stronie MKiŚ w sekcji "Materiały" dostępna jest edytowalna wersja wniosku. (PAP)

autor: Michał Boroń

mick/ skr/