Rafako nie zerwało mediacji z Tauronem prowadzonych przed Prokuratorią Generalną i dziś złoży "propozycje ostatniej szansy", podało Rafako.

"Mediacje nie zostały zerwane - @TauronPE kolejny raz kłamie. Ustalenia z mediatorami są takie, że Rafako złoży jutro [17 stycznia] Taurnowi propozycje ostatniej szansy" - napisało Rafako na Twitterze.

Tauron podał 16 stycznia wieczorem, że Rafako zerwało mediacje z prowadzone przed Prokuratorią Generalną.

11 stycznia Tauron Wytwarzanie - spółka zależna Tauron Polska Energia - podjęła decyzję o skierowaniu do członków konsorcjum w składzie: Rafako i Mostostal Warszawa oraz podwykonawcy E003B7 (spółka zależna Rafako) wezwania do zapłaty kar umownych i odszkodowań wynikających z realizacji kontraktu na budowę bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie. Do wezwania załączono notę wystawioną na łączną kwotę 1 312 440 218,91 zł. Wykonawcy został wyznaczony termin 30 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty. Rafako uważa, że wezwanie jest bezprawne i całkowicie bezzasadne.

15 stycznia Rafako wezwało Tauron Wytwarzanie do zapłaty łącznie 606,47 mln zł tytułem roszczeń związanych ze sporem dotyczącym realizacji kontraktu na budowę bloku w Elektrowni Jaworzno oraz zapowiedziało możliwość dalszych roszczeń wobec Tauron Polska Energia na łączną kwotę co najmniej 783,31 mln zł, wynikało z komunikatu Rafako. Tauron ocenił, że wysuwane roszczenia nie mają żadnego uzasadnienia biznesowego, prawnego, ani logicznego.

Rafako jest producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 537 mln zł w 2021 r.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

(ISBnews)