Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2127) zagwarantowała gospodarstwom domowym, że poniżej określonych limitów zużycia ceny energii elektrycznej w 2023 r. będą dla nich takie same jak w roku ubiegłym. Dla większości zastosowanie ma limit 2 MWh, wyższy jest dla rolników, posiadaczy karty dużej rodziny i osób z niepełnosprawnością.
Szerszą grupę odbiorców objęła ustawa o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2243), która wprowadziła cenę maksymalną nie tylko dla gospodarstw domowych, lecz także m.in. dla placówek medycznych, szkół oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Dla gospodarstw domowych cena maksymalna w wysokości 693 zł/MWh obowiązuje w stosunku do zużycia przekraczającego limity określone przepisami o zamrożeniu cen. Pozostali mają płacić 785 zł/MWh.