Rząd omówił na dzisiejszym posiedzeniu projekt ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu i zdecydował, że będzie on przedmiotem dodatkowych analiz, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

"Rząd omówił także projekt ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu i zdecydował, że będzie on przedmiotem dodatkowych analiz" - czytamy w komunikacie.

Jak informował wczoraj minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, projekt ten zakłada wprowadzenie ceny maksymalnej na gaz dla gospodarstw domowych i odbiorców wrażliwych. Według założeń, nowe rozwiązania mają obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.

Jak wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów projektowane przepisy mają:

  • ustalić maksymalną cenę paliw gazowych;
  • określić sposób kalkulacji rekompensat i zaliczek na ich poczet przysługujących przedsiębiorstwom energetycznym zajmującym się obrotem paliwami gazowymi, które stosuje w rozliczeniach z odbiorcami w wysokości wskazanej w projekcie ustawy;
  • wyznaczyć Zarządcę Rozliczeń S.A. jako podmiot odpowiedzialny za wypłatę rekompensat.

"Projekt ustawy dotyczący ochrony niektórych odbiorców paliw gazowych był przedmiotem dyskusji podczas Rady Ministrów. Podczas tej dyskusji stwierdzono, że pewne zapisy wymagają doszczegółowienia, doprecyzowania, stąd on będzie teraz opracowywany jeszcze przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Ale najprawdopodobniej na najbliższej Radzie Ministrów stanie już na porządku obrad i będzie mógł być przyjęty przez Radę Ministrów" - powiedział we wtorek Brzózka w Polsat News.

Jak dodał, rząd może się zająć projektem w przyszły wtorek. "Być może będzie jakieś wcześniejsze posiedzenie Rady Ministrów ze względu na pilność tego projektu. Na dzisiaj nastawiamy się, że ten projekt stanie na Radzie Ministrów w przyszłym tygodniu we wtorek" - wskazał.

Brzózka wyjaśnił, że projektowane rozwiązania mają dotyczyć gospodarstw domowych i instytucjach wrażliwych. "Przygotowujemy takie rozwiązania, żeby ta cena (gazu - PAP) była akceptowalna dla gospodarstw domowych i instytucji wrażliwych - tylko o tych dwóch grupach w tym wypadku mówimy" - powiedział rzecznik MKiŚ.

Jak dodał, "dzisiaj mówimy o rozmiarze tego wsparcie, na jakim zostanie ustalona ta cena maksymalna dla gospodarstw domowych i instytucji wrażliwych". "Poziom wsparcia też zależy od środków, które będą wydatkowane na to z budżetu państwa" - powiedział rzecznik resortu.

Wcześniej w wykazie prac legislacyjnych rządu podano, że projektowane rozwiązania zakładają określenie maksymalnej ceny gazu dla gospodarstw domowych, wspólnot mieszkaniowych, szpitali, organizacji pozarządowych itd.

Poza tym, ustawa ma określić sposób kalkulacji rekompensat i zaliczek na ich poczet, przysługujących przedsiębiorstwom energetycznym zajmującym się obrotem paliwami gazowymi z odbiorcami objętymi maksymalnymi cenami gazu. Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę rekompensat ma być Zarządca Rozliczeń S.A.

"Mechanizm rekompensat ukształtowany jest jako jeden z elementów ochrony podmiotów szczególnie wrażliwych na zmiany cen paliw gazowych oraz odbiorców realizujących kluczowe zadania z zakresu użyteczności publicznej. W związku z powyższym projektowana regulacja służy zabezpieczeniu odbiorców gazu ziemnego w Polsce przed ewentualnymi skutkami kryzysu gazowego, którego rozmiary oraz ramy czasowe przybierają na sile, a ich oddziaływanie w sposób istotny ma wpływ na funkcjonowanie gospodarki krajowej" – wskazano w wykazie prac.

(ISBnews)