Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o akcyzie, który m.in. wprowadza uproszczenia dla podmiotów produkujących energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii (OZE) - wynika z wtorkowego komunikatu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, przygotowany przez ministra finansów.

"Projekt doprecyzowuje przepisy dotyczące podatku akcyzowego. Nowe rozwiązania ograniczą obowiązki administracyjne i ułatwią przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej. Wprowadzone zostaną także uproszczenia dla podmiotów, które produkują energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii (OZE)" - poinformowano we wtorkowym komunikacie KPRM.

Do najważniejszych rozwiązań przewidzianych w projekcie zaliczono m.in. wydłużenie możliwości prowadzenia ewidencji i innej dokumentacji dotyczącej wyrobów akcyzowych w postaci papierowej – do 31 stycznia 2024 r. Według rządu rozwiązanie to zapewni podmiotom czas na właściwe przygotowanie się do prowadzenia ewidencji w postaci elektronicznej.

"Wprowadzone zostaną uproszczenia dla podmiotów produkujących energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii (OZE). Ograniczone zostaną obowiązki administracyjne dla podmiotów, które zużywają energię elektryczną objętą zwolnieniem od akcyzy, wyprodukowaną w generatorach o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW. Rozwiązanie to będzie dotyczyć także jednostek samorządu terytorialnego" - wyjaśniono.

Zgodnie z informacją zniesiony zostanie obowiązek wydawania certyfikatów małego producenta napojów alkoholowych. Dotyczy to podmiotów, które korzystają z obniżonej stawki akcyzy w przypadku produkcji krajowej napojów alkoholowych.

"Do 31 grudnia 2029 r. wydłużone zostanie zwolnienie od akcyzy dla hybrydowych samochodów osobowych typu plug-in, o pojemności silnika spalinowego nie większej niż 2000 cm sześc. Dotychczas zwolnienie to obowiązywało do końca 2022 r." - dodano.

Wskazano także, że wydłużony zostanie termin na zakup kas fiskalnych starego typu, co - zdaniem rządu - zwiększy dostępność kas na rynku dla podatników. Ponadto rozszerzona zostanie możliwość działania podatników przy użyciu systemu e-Urząd Skarbowy (doręczanie i płatność BLIK) - zauważyła KPRM.

Większość nowych przepisów ma wejść w życie 1 stycznia 2023 r. (PAP)

mmu/ mk/