Podczas nieformalnego posiedzenia Rady UE ds. Energii Polska zgłosiła potrzebę podjęcia działań obniżających ceny gazu ziemnego, proponując wprowadzenie limitu cenowego na rynku hurtowym UE - poinformowało w czwartek Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało w czwartek, że podczas nieformalnego posiedzenia Rady UE ds. Energii, które odbyło się 11-12 października 2022 r. w Pradze, Polska zgłosiła potrzebę podjęcia działań obniżających ceny gazu ziemnego, których efekty będą natychmiastowo odczuwalne przez wszystkich odbiorców.

Ministerstwo wskazało, że na posiedzeniu dyskutowane były kwestie dalszych kroków reagowania na wysokie ceny gazu - zaznaczono w komunikacie.

Limit cenowy

"Preferowanym rozwiązaniem powinno być objęcie limitem cenowym wszystkich transakcji rynku hurtowego. Najważniejsze przed sezonem zimowym jest zmniejszenie presji na odbiorców końcowych zarówno w gospodarstwach domowych, jak i przemyśle" – podkreślił wiceminister klimatu i środowiska wiceminister Adam Guibourgé - Czetwertyński, który uczestniczył w spotkaniu.

Ministerstwo poinformowało również, że Polska wraz z przedstawicielami Belgii, Włoch i Grecji wystosowała do Komisji Europejskiej w tej sprawie list z propozycją konkretnych rozwiązań, gotowych do implementacji w propozycji legislacyjnej Komisji. Jak zaznaczył wiceminister Guibourgé-Czetwertyński, mechanizm ten powinien nie tylko mieć zastosowanie do wszystkich transakcji hurtowych gazu ziemnego, ale także być zaprojektowany w sposób zapewniający bezpieczeństwo dostaw i swobodny przepływ gazu w Europie.

Platforma wspólnych zakupów gazu

"Platforma wspólnych zakupów gazu powinna przyczyniać się do dywersyfikacji dostaw, nie zakłócając konkurencji na unijnym rynku gazu. Mechanizm przyjęty przez państwa członkowskie powinien zapewniać odpowiedni poziom elastyczności i być dobrowolny" – wyjaśnił.

Podkreślono, że Polska od lat prowadzi politykę dywersyfikacji dostaw gazu, a także systematycznie zwiększa pojemność magazynów gaz. Podjęte starania sprawiły, że Polska jest przygotowana na nadchodzącą zimę.

"Wypełniliśmy z nawiązką cele w zakresie zapełniania magazynów, uzgodnione w unijnym rozporządzeniu w sprawie magazynowania gazu przyjętym w czerwcu br. przez Radę. W wyniku naszych starań magazyny gazu w Polsce są pełne" – dodał wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński. (PAP)

autorka: Anna Bytniewska