Na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) opublikowano zmieniony wzór wniosku o wypłatę dopłaty do źródeł ciepła wykorzystujących takie paliwo jak: pellet drzewny, drewno kawałkowe, inny rodzaj biomasy, gaz LPG czy olej opałowy.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska, zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Bez oświadczenia

Jak podano w Ocenie Skutków Regulacji, nie trzeba będzie już oświadczać, że nie złożyło się wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

"Nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, stanowiący załącznik do projektowanego rozporządzenia, uwzględnia brak konieczności składania oświadczenia o uprzednim niezłożeniu wniosku o wypłatę dodatku węglowego" - podano.

Dla kogo dodatek?

Ustawa o wsparciu odbiorców ciepła została uchwalona przez Sejm na początku września. Wprowadza ona m.in. jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych, które ogrzewają się przy pomocy kotłów lub pieców na biomasę, LPG lub olej opałowy, przy czym dla otrzymania dodatku źródła te muszą być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Ile wynosi dodatek?

Dodatek wynosi 3 tys. zł w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na pellet drzewny lub inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego. W przypadku głównego źródła ciepła na drewno kawałkowe dodatek wynosi 1 tys. zł, dla ogrzewania na LPG to 500 zł, a na olej opałowy - 2 tys. zł.

Wnioski o dodatek mają być składane do samorządu; wójt, burmistrz albo prezydent miasta będzie weryfikował ich zgodność z wpisem do CEEB. Wypłata dodatku ma nastąpić w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

pif/ pad/