Zdaniem europosła Buzka projekt Komisji jest korzystnym impulsem na rzecz wspólnego rynku energii: "Tu nie ma przełomu, ale przełom może nastąpić, jeśli w ciągu najbliższych dwóch czy trzech lat Komisja Europejska razem z Parlamentem Europejskim doprowadzą do pełnego wdrożenia unijnego prawa dokończenia budowy wspólnego rynku i zacieśnienia współpracy, przejrzystości, transparentności przy kontraktach z zewnętrznymi partnerami" -powiedział europoseł.

Propozycja unii energetycznej będzie teraz omawiana przez kraje członkowskie oraz Parlament Europejski.