Zużycie gazu płynnego LPG w Polsce w 2021 r. wyniosło 2 mln 435 tys. ton, a import 2 mln 160 tys. ton, w tym 1 mln 257 tys. z Rosji - wynika z opublikowanego w środę raportu Polskiej Organizacji Gazu Płynnego za 2021 r. Trzy czwarte LPG zużyto w formie autogazu.

Wzrost konsumpcji LPG w stosunku do 2020 r. wyniósł 4,1 proc. Import wzrósł o 5,9 proc., krajowa produkcja spadła o 5,7 proc., do poziomu 500 tys. ton, co oznacza, że zaspokoiła ona 20 proc. konsumpcji. Eksport gazu płynnego wzrósł z 225 do 230 tys. ton.

Jak wynika z raportu, największym zagranicznym dostawcą LPG na rynek polski była Rosja, z udziałem 58,2 proc. w imporcie. Rok wcześniej rosyjski udział wynosił 62,5 proc. Polska Organizacja Gazu Płynnego (POGP) w raporcie wskazuje, że spadek udziału Rosji w imporcie wynikał przede wszystkim ze zwiększenia dostaw ze Szwecji, której udział w przywozie wzrósł z 15,8 do 20,3 proc. Ze Szwecji do Polski w 2021 r. trafiło 437 tys. ton gazu płynnego. Niemal 100 tys. ton trafiło do Polski z Litwy, ponad 73 tys., ton - z Wielkiej Brytanii. Dostawy z Czech i Białorusi wyniosły po niecałe 70 tys. ton.

Prawie 55 proc. importowanego wolumenu sprowadzono transportem kolejowym, niemal 29 proc. - drogą morską, a ponad 16 proc. - lądem. Według deklaracji celnych, wartość importu LPG wyniosła 1,126 mld euro.

Przewodniczący POGP Sylwester Śmigiel podczas prezentacji raportu podkreślał, że zauważalny był spadek importu z Rosji, zastępowanego przez import z innych kierunków, m.in. Szwecji.

W strukturze krajowej konsumpcji dominuje zużycie w charakterze paliwa do pojazdów mechanicznych - jako autogaz zużyto 74,5 proc. LPG - 1 mln 815 tys. ton. 10,9 proc. tego paliwa trafiło do butli, a 14,6 proc. - do różnego rodzaju zbiorników. Sektor komunalny odpowiadał za zużycie 10,5 proc. LPG, przemysł - za 7,4 proc. Niecałe 5 proc. zużyto w rolnictwie, a 2,7 proc. - na inne cele.

Sylwester Śmigiel zaznaczył, że zauważalny jest spadek sprzedaży gazu w butlach, przybywa natomiast zbiorników wszystkich rodzajów - od indywidualnych z gazem do ogrzewania, po instalacje przemysłowe, oraz wzrost sprzedaży. Jednym z czynników wspierających wzrost liczby przydomowych zbiorników jest program Czyste powietrze - ocenił. Jego zdaniem niesprawiedliwe jest obniżenie w ramach tarczy antyinflacyjnej rządu VAT na autogaz, bez obniżenia tego podatku dla LPG do celów grzewczych.

Jeśli chodzi o zużycie autogazu, Polska znalazła się na pierwszym miejscu w UE i 4. na świecie. Według przytoczonych w raporcie ostatnich szacunków GUS z początku 2021 r., ogólna liczba samochodów osobowych napędzanych gazem wynosiła 3,39 mln, co przekładało się na prawie 14 proc. wszystkich aut osobowych. Jak zastrzega POGP, brak jest precyzyjnych danych co do liczby pojazdów złomowanych lub wycofywanych z eksploatacji. W związku z brakami różnych danych, Organizacja nie wyklucza, że faktyczna liczba pojazdów zasilanych gazem skroplonym jest poniżej 3 mln.

Gaz płynny LPG jest ubocznym produktem procesów rafinacji ropy naftowej i oczyszczania gazu ziemnego. Z tego pierwszego źródła pochodzi ok. jednej trzeciej światowej produkcji, z drugiego - dwie trzecie.

Według danych POGP, w 2021 r. średnia cena LPG w terminalu na wschodniej granicy Polski wynosiła nieco ponad 3,5 tys. zł za tonę, o ponad 1 tys. zł więcej niż średnia z 2020 r. Dodatkowo, o ile w 2021 r. średnioroczna cena detaliczna autogazu stanowiła 46 proc. ceny benzyny 95, to pod koniec roku było to już 56 proc. W związku z inwazją Rosji na Ukrainę i prawdopodobnymi sankcjami na wymianę handlową z Rosją można oczekiwać na rynku krajowym wyższych cen - ocenia organizacja.(PAP)