Propozycja ustanowienia minimalnego obowiązku magazynowania gazu przed zimą została przyjęta przez Komisję Europejską 23 marca. Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwróciła się o zastosowanie trybu pilnego (art. 163 Regulaminu).

Wszczęcie trybu pilnego zostało zatwierdzone na posiedzeniu plenarnym przez podniesienie ręki.

23 marca koordynatorzy grup politycznych Komisji Przemysłu zdecydowali także o powołaniu zespołu negocjacyjnego pod przewodnictwem Jerzego Buzka (PO, EPL), w skład którego wchodzą posłowie: Patrizia Toia (S&D), Klemen Groselj (Odnowić Europę), Marie Toussaint (Zieloni), Paolo Borchia (Tożsamość i Demokracja), Zdzisław Krasnodębski (PiS, EKR) i Sandra Pereira (Lewica).

Reklama

Na niedawnym szczycie w Wersalu przywódcy UE zwrócili się o podjęcie działań, mających na celu rozwiązanie problemu niezależności energetycznej. Wniosek Komisji Europejskiej zmierza do zmniejszenie zagrożeń dla bezpieczeństwa dostaw gazu.

Komisja proponuje wprowadzenie ukierunkowanych zmian do istniejących przepisów (rozporządzenia w sprawie wewnętrznego rynku gazu i bezpieczeństwa dostaw gazu), wprowadzających: obowiązkowy minimalny poziom gazu w instalacjach magazynowych przed sezonem zimowym 2022/2023 i w kolejnych okresach zimowych; obowiązkową certyfikację operatorów systemów magazynowych, co powinno zmniejszyć ryzyko wynikające z wpływu na krytyczną infrastrukturę magazynową oraz zachętę do dalszego wykorzystywania pojemności magazynowych, z możliwością zwolnienia z taryf przesyłowych w punktach wejścia lub wyjścia z magazynu.

Łukasz Osiński (PAP)