Według CIR, najważniejsze założenia polityki surowcowej to zapewnienie dostępu do surowców ze złóż kopalin, poszukiwanie, rozpoznawanie oraz dokumentowanie złóż kopalin, zapewnienie sprzyjających warunków prawnych dla obecnych i przyszłych inwestorów oraz rozwój i unowocześnienie branży geologiczno-górniczej, oraz ochrona złóż kopalin.

Polityka przewiduje też współpracę międzynarodową przy zabezpieczaniu dostępu do surowców, pozyskiwanie surowców ze złóż antropogenicznych oraz wspieranie rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym, zapewnienie spójności strategii realizowanych przez spółki o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa oraz spółki realizujące misję publiczną z działaniami Głównego Geologa Kraju, pełniącego funkcję Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa.

Reklama

Według CIR, realizacja założeń Polityki powinna przynieść obniżenie ryzyka inwestycyjnego w działalności geologiczno-górniczej, rozwój szeroko rozumianej branży geologiczno-górniczej, wzrost bezpieczeństwa surowcowego, w tym energetycznego oraz korzyści gospodarcze i społeczne z tego płynące, minimalizację ilości wytwarzanych odpadów oraz maksymalizację odzysku surowców ze źródeł wtórnych, zapewnienie dostępu do udokumentowanych złóż kopalin poprzez ich właściwą ochronę przed zabudową, oraz zintegrowanie działań wszystkich podmiotów, które realizują działania dotyczące zabezpieczenia dostępu do surowców.(PAP)