Prezydent podpisał nowelizację ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, która ma ograniczyć liczbę organów zaangażowanych w przygotowanie i realizację tej samej inwestycji i liczbę prowadzonych w tej samej sprawie postępowań, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

"Celem uchwalonej ustawy jest wykorzystanie w toku realizacji proponowanych zamierzeń inwestycyjnych rozwiązań normatywnych, jakie zostały przyjęte w krajowym porządku prawnym dla przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym. Wdrożone rozwiązania ograniczają liczbę organów zaangażowanych w przygotowanie i realizację tej samej inwestycji i liczbę prowadzonych w tej samej sprawie postępowań" - czytamy w komunikacie.

Załącznik do noweli zawiera wykaz kolejnych strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, którym umożliwia się ich sprawne wykonanie przez wykorzystanie szczególnego i uproszczonego trybu.

Uwzględniając rosnące zapotrzebowanie krajowego rynku na pojemności magazynowe pod zapasy ropy naftowej i produktów naftowych, przyjęta regulacja służy zapobieżeniu sytuacji niedoboru pojemności magazynowych dla podmiotów prowadzących działalność na rynku naftowym, podkreślono także.

Podstawowym celem, jaki realizuje przedmiotowa nowelizacja ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym jest jej rozszerzenie o inwestycje związane z dostosowaniem Podziemnego Magazynu Ropy i Paliw Góra w Górze (gmina Inowrocław) do wymagań dostępności fizycznej zgromadzonych w tym magazynie zapasów interwencyjnych.

Ponadto ze względu na prognozowany znaczący wzrost krajowej konsumpcji gazu ziemnego, ustawa zakłada możliwość budowy nowych, kawernowych pojemności magazynowych.

Proponowane inwestycje polegają na budowie, rozbudowie lub przebudowie (wraz z infrastrukturą towarzyszącą):

- części magazynowej w PMRiP "Góra",

- części wydobywczej Kopalni Soli w Górze oraz Kopalni Soli w Mogilnie,

- nowej kopalni otworowej soli kamiennej w Lubieniu Kujawskim,

- istniejących rurociągów ropy naftowej lub produktów naftowych łączących magazyn kawernowy w Górze z systemem rurociągowym PERN S.A.,

- otworowej kopalni soli kamiennej na obszarze złoża soli kamiennej Damasławek,

- bezzbiornikowego magazynu paliw gazowych na obszarze złoża soli kamiennej Damasławek,

- rurociągów wody technologicznej, rurociągów solanki i innych rurociągów lub gazociągów na potrzeby działania otworowej kopalni soli kamiennej lub bezzbiornikowego magazynu paliw gazowych na obszarze złoża soli kamiennej Damasławek,

- rurociągów wody technologicznej, rurociągów solanki i innych rurociągów lub gazociągów w celu zmiany trasy istniejących rurociągów wody technologicznej, rurociągów solanki i innych rurociągów lub gazociągów, na potrzeby działania otworowej kopalni soli kamiennej lub bezzbiornikowego magazynu paliw gazowych na obszarze złoża soli kamiennej Damasławek lub na potrzeby działania kopalni lub magazynu ropy naftowej i paliw w Górze.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

(ISBnews)