Do końca I kw. 2022 r. rząd planuje zmodyfikować uchwałę ws. terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych, przenosząc jego lokalizację z portu w Gdyni do portu w Gdańsku - wynika z Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Zgodnie z wpisem do Wykazu, z wnioskiem o zmianę uchwały rządu z 30 lipca 2021 r. ws. terminala instalacyjnego dla offshore do Ministra Infrastruktury wystąpił Minister Aktywów Państwowych. Chodzi o uznanie Portu Gdańsk jako lokalizacji terminala instalacyjnego, który ma powstać w nowym terminie - do 1 czerwca 2025 r.

Jak uzasadniło MAP, za zmianą lokalizacja przemawiają uzgodnienia poczynione ze spółkami Skarbu Państwa, które mają realizować ok. 60 proc. inwestycji w offshore, a które wskazały port w Gdańsku jako spełniający wszystkie kryteria inwestorów.

Zgodnie z wpisem do Wykazu, MAP planuje utworzyć terminal w porcie zewnętrznym, tj. części portu powstałej w wyniku "zalądowienia", czyli przekształcenia akwenu w ląd. Uchwała ma też przewidywać że rola Ministra Infrastruktury, jako ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej polegała na monitorowaniu postępu prac na rzecz sprawnego wybudowania i wyposażenia terminala instalacyjnego w zakładanym terminie.

Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. zakłada powstanie na polskich wodach 9-11 GW mocy wiatrowych.(PAP)