Będzie zmodyfikowany program naprawczy dla Kompanii Węglowej - Piechociński

Jak dodał, Kowalczyk przedstawi zmieniony program także stronie związkowej.

"Pełnomocnik dostał też pełne kompetencje (...) i będzie kontynuował działania rządu (w zakresie naprawy górnictwa - PAP), powoła też stosowny zespół, w skład którego wejdzie kilku wiceministrów" - powiedział.

Piechociński zapewnił, że nie są zagrożone świadczenia pracownicze w Kompanii Węglowej i poinformował, że premier Ewa Kopacz przyjęła od związkowców spółki zaproszenie na Śląsk. "Pani premier przyjęła zaproszenie od strony związkowej i reprezentantów pracowników (KW) na Śląsk" - powiedział. Sprecyzował, że spotkanie takie powinno odbyć się w najbliższym możliwym terminie, w ciągu 2-3 tygodni.

Wcześniej premier Ewa Kopacz poinformowała, że wiceminister skarbu Wojciech Kowalczyk będzie pełnomocnikiem ds. naprawy sytuacji w polskim górnictwie. Dodała, że Kowalczyk zostanie przeniesiony z Ministerstwa Skarbu Państwa do resortu gospodarki.

W warszawskim CPS Dialog trwa spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych działających w Kompanii Węglowej. Tematem rozmów jest sytuacja w spółce, której siedzibę od sześciu dni okupują związkowcy, protestujący przeciw brakowi środków na wypłaty. (PAP)